Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
          4.1. Veroperustemuutokset vuonna 2009
       4.2. Verotuloarviot
          4.3. Muiden tulojen arviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

4.3. Muiden tulojen arviotPDF-versio

 2007200820092008—2009
 tilinpäätösbudjetoituesitysmuutos, %
Sekalaiset tulot, milj. euroa4 0234 8534 805-1,0
— siirto valtion eläkerahastosta41 3371 4186,0
— EU-tulot1 2731 3281 135-14,6
— nettotulot osakemyynneistä863400400-
— valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista3984084315,7
— Raha-automaattiyhdistyksen tuotto409421407-3,3
— muut1 0499591 0145,7

Valtion sekalaisiksi tuloiksi arvioidaan 4 805 milj. euroa eli 1,0 % vuodelle 2008 budjetoitua vähemmän. Nettotuloiksi osakemyynneistä on arvioitu 400 milj. euroa. Euroopan unionilta saataviksi tuloiksi arvioidaan 1 135 milj. euroa eli runsaat 14 % kuluvalle vuodelle budjetoitua vähemmän. Valtion eläkerahastosta tuloutetaan budjettitalouteen 1 418 milj. euroa. Tuloutus vastaa lain mukaista enimmäismäärää eli 40 % vuotuisesta eläkemenosta. Veikkausvoittovaroja tuloutetaan budjettitalouteen runsaat 5 % enemmän ja Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa runsaat 3 % vähemmän kuin v. 2007.

 2007200820092008—2009
 tilinpäätösbudjetoituesitysmuutos, %
Korkotulot ja voitontuloutukset, milj. euroa2 2732 3481 991-15,2
— korkotulot282259255-1,4
— osinkotulot1 6471 6121 350-16,3
— valtion liikelaitosten voiton tuloutukset158227196-14,0
— osuus Suomen Pankin voitosta186250190-24,0

Korkotuloja ja voiton tuloutuksia arvioidaan kertyvän 1 991 milj. euroa, mikä on 15,2 % vähemmän kuin vuodelle 2008 on budjetoitu. Korkotuloiksi arvioidaan 255 milj. euroa. Valtion korkotulot koostuvat valtion myöntämistä pitkäaikaisista lainoista sekä päivittäisen tarpeen ylittävien kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvistä koroista. Kassareservin arvioidaan v. 2009 olevan 4,75 mrd. euroa ja keskituoton 3,75 %. Osinkotuloja arvioidaan kertyvän 1 350 milj. euroa ja valtion liikelaitosten voiton tuloutuksiksi arvioidaan 196 milj. euroa.