Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Kuntatalous
          Valtionvelka
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2009

Talouspolitiikan linja

Hallituksen tavoitteena on lisätä suomalaisten hyvinvointia parantamalla edellytyksiä työllisyyden tuntuvalle kohentumiselle ja tuottavuuden kasvulle. Vahva talouskasvu yhdessä määrätietoisen työllisyyspolitiikan kanssa voi aikaansaada 80 000—100 000 uutta työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä, jolloin työllisyysaste nousisi n. 72 prosenttiin. Alkuvaalikauden vahvasta työllisyyskehityksestä huolimatta tämän saavuttaminen edellyttää työvoiman tarjontaa tukevia, tuottavuutta vahvistavia ja tuotannon kasvua edistäviä toimenpiteitä sekä suotuisaa kansainvälistä talouskehitystä ja työvoiman kysynnän turvaavaa maltillista työvoimakustannusten nousua. Tämän talousarvioesityksen painopisteinä ovat työnteon kannustavuuden lisääminen ja osaavan työvoiman saannin varmistaminen sekä välittävän sosiaaliturvan kehittäminen.

Julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi tavoitteena on yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta vastaava rakenteellinen valtiontalouden ylijäämä vaalikauden lopussa. Väestön ikääntymisen julkiselle taloudelle asettamaan paineeseen pyritään vastaamaan vahvistamalla julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisin uudistuksin sekä harjoittamalla vastuullista meno- ja veropolitiikkaa. Talousarvioesitykseen sisältyvät, työllisyyden parantamiseen tähtäävät työn veronkevennykset sopivat hyvin heikkenevään suhdannetilanteeseen. Kokonaisuutena finanssipolitiikan voidaan arvioida olevan ensi vuonna kokonaiskysyntää ja kasvua tukevaa.