Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Kuntatalous
          Valtionvelka
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2009

Valtionvelka

Budjettitalouden ylijäämä vuodelle 2009 on talousarvioesityksenmukaan 153 milj. euroa. 180 milj. euroa käytetään budjettitaloudenvelan maksamiseen ydinjätehuoltorahastolle. Valtion asuntorahastonvelan arvioidaan vähenevän 155 milj. eurolla. Velanhoitomenoiksiarvioidaan 48 milj. euroa. Näistä eristä koostuen valtionvelan arvioidaanvähenevän 80 milj. eurolla. Vuoden 2009 lopussa valtionvelan arvioidaanolevan n. 54 mrd. euroa, mikä on n. 27 %suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtionvelan korkomenoiksi arvioidaan2,4 mrd. euroa v. 2009.


Kuvio 1. Valtionvelan kehitys, mrd. euroa ja % BKT:sta

Kuvio 1. Valtionvelan kehitys, mrd. euroa ja % BKT:sta