Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
          Talouspolitiikan linja
          Tuottavuuden edistäminen
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Energia- ja ilmastohaasteet
          Toimia työvoiman kohtaanto-ongelman lieventämiseksi
          Panostuksia osaamisen edistämiseen
          Perhe-etuuksiin korotuksia
          Vuonna 2009 aloitettavat väylähankkeet
          Merenkulun kilpailukyky
          Kuntatalous
          Valtiontalouden tasapaino
          Valtionvelka
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

Valtionvelka

Budjettitalouden ylijäämä vuodelle 2009 on talousarvioesityksenmukaan 153 milj. euroa. 180 milj. euroa käytetään budjettitaloudenvelan maksamiseen ydinjätehuoltorahastolle. Valtion asuntorahastonvelan arvioidaan vähenevän 155 milj. eurolla. Velanhoitomenoiksiarvioidaan 48 milj. euroa. Näistä eristä koostuen valtionvelan arvioidaanvähenevän 80 milj. eurolla. Vuoden 2009 lopussa valtionvelan arvioidaanolevan n. 54 mrd. euroa, mikä on n. 27 %suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtionvelan korkomenoiksi arvioidaan2,4 mrd. euroa v. 2009.


Kuvio 1. Valtionvelan kehitys, mrd. euroa ja % BKT:sta