Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
          Talouspolitiikan linja
          Tuottavuuden edistäminen
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Energia- ja ilmastohaasteet
          Toimia työvoiman kohtaanto-ongelman lieventämiseksi
          Panostuksia osaamisen edistämiseen
          Perhe-etuuksiin korotuksia
          Vuonna 2009 aloitettavat väylähankkeet
          Merenkulun kilpailukyky
          Kuntatalous
          Valtiontalouden tasapaino
          Valtionvelka
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

Valtiontalouden tasapaino

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2009 on 153 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan vähentämiseen.

Kansantalouden tilinpidon käsittein valtiontalouden ylijäämän arvioidaan v. 2009 olevan 0,7 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Taulukko 2. Budjettitalouden ja rahastotalouden tasapaino, milj. euroa

 2007
tilinpäätös
2008
budjetoitu1)
2009
esitys
Muutos, % 2008—2009
     
Budjettitalous    
Tulot43 21245 96145 908-0,1
Menot40 32744 04145 7553,9
Varsinainen ylijäämä2 8851 920153 
Velanhallinnan menot (-)-48-48-48 
Nettorahoitusylijäämä2 8371 872105 
     
Rahastotalous    
Tulot 4 6054 9695 62313,1
Menot2 5824 2324 2500,4
Nettorahoitusylijäämä2 0237381 372 
     
Budjetti- ja rahastotalous yhteensä2)    
Tulot46 70648 46648 9911,1
Menot41 79945 80847 4653,6
Nettorahoitusylijäämä4 8602 6101 477 

1) Ml. vuoden 2008 I ja II lisätalousarvio.

2) Budjettitalouden ja rahastojen tuloja ja menoja ei voi sellaisinaan laskea yhteen keskinäisten siirtojen vuoksi.