Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Kuntatalous
          Valtionvelka
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2009

Valtiontalouden tasapaino

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2009 on 153 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan vähentämiseen.

Kansantalouden tilinpidon käsittein valtiontalouden ylijäämän arvioidaan v. 2009 olevan 0,7 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Taulukko 2. Budjettitalouden ja rahastotalouden tasapaino, milj. euroa

  2007
tilinpäätös
2008
budjetoitu1)
2009
esitys
Muutos, % 2008—2009
         
Budjettitalous        
Tulot 43 212 45 961 45 908 -0,1
Menot 40 327 44 041 45 755 3,9
Varsinainen ylijäämä 2 885 1 920 153  
Velanhallinnan menot (-) -48 -48 -48  
Nettorahoitusylijäämä 2 837 1 872 105  
         
Rahastotalous        
Tulot 4 605 4 969 5 623 13,1
Menot 2 582 4 232 4 250 0,4
Nettorahoitusylijäämä 2 023 738 1 372  
         
Budjetti- ja rahastotalous yhteensä2)        
Tulot 46 706 48 466 48 991 1,1
Menot 41 799 45 808 47 465 3,6
Nettorahoitusylijäämä 4 860 2 610 1 477  

1) Ml. vuoden 2008 I ja II lisätalousarvio.

2) Budjettitalouden ja rahastojen tuloja ja menoja ei voi sellaisinaan laskea yhteen keskinäisten siirtojen vuoksi.