Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Kuntatalous
          Valtionvelka
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2009

Merenkulun kilpailukyky

Suomalaisen merenkulun toimintaedellytyksiä tuetaan tavoitteena edistää merenkulun työllisyyttä sekä varmistaa laivojen purjehtiminen suomalaisen lipun alla. Alusten miehistökustannusten tuki ulotetaan lakiesityksellä koskemaan uusia alusryhmiä. Merityöaikalakia muutetaan, jolloin työnantaja saa korvausta myös miehistön vaihtojen yhteydessä syntyvistä matkakustannuksista. Näiden muutosten kokonaiskustannus on vuositasolla n. 2 milj. euroa. Tonnistovero uudistetaan kilpailukykyiseksi.