Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Kuntatalous
          Valtionvelka
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2009

Vuonna 2009 aloitettavat väylähankkeet

Vuonna 2009 aloitetaan kuusi uutta väylähanketta, jotka ovat Lusi—Mikkeli -tien parantaminen, Kehäradan toteuttaminen, Pietarsaaren meriväylän tuloväylän syventämishanke, E18 Kehä III:n 1. osa, Seinäjoki—Vaasa -rataosuuden sähköistäminen sekä Kilpilahden uuden tieyhteyden rakentaminen. Näistä E18 Kehä III:n 1. osa ja Seinäjoki—Vaasa -rataosuuden sähköistäminen toteutetaan liikennepoliittisessa selonteossa mainittua aikaistamisrahoitusta käyttäen siten, että Vantaan kaupunki sekä Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta rahoittavat hankkeet ensi vaiheessa ja valtio maksaa kunnille aiheutuneet kustannukset myöhemmin korottomana. Liikenneturvallisuutta parantavana elinkeinopoliittisena hankkeena toteutetaan Kilpilahden uuden tieyhteyden rakentaminen siten, että Neste Oil Oyj rahoittaa valtiolle kuuluvan hankkeen kustannukset ensi vaiheessa ja valtio maksaa yhtiölle aiheutuneet kustannukset myöhemmin korottomana.