Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Kuntatalous
          Valtionvelka
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2009

Määrärahat

Valtion talousarvion määrärahoiksi vuodelle 2009 ehdotetaan ilman valtion velan vähentämistä 45,8 mrd. euroa, mikä on 4,8 % enemmän kuin vuoden 2008 varsinaisessa talousarviossa. Hintatason nousu ja talousarvion rakennemuutokset huomioiden määrärahat kasvavat reaalisesti 1,1 %. Hallinnonalojen menot kasvavat reaalisesti 1,1 % ja valtionvelan korkomenojen ennakoidaan lisääntyvän 1,3 % yleisen korkotason nousun seurauksena. Menojen kasvu hidastuu huomattavasti kuluvasta vuodesta, mikä vastaa hallitusohjelman linjauksia.

Taulukko 1. Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2007
tilinpäätös
2008
varsinainen
talousarvio
2009
esitys
Muutos, %
2008—2009
         
Tulovero 14 361 14 790 14 482 -2
Arvonlisävero 13 521 14 496 14 971 3
Muut verot 8 829 9 204 9 426 2
Muut tulot 6 501 7 032 7 030 -0
Yhteensä 43 212 45 522 45 908 1
Nettolainanotto ja velanhallinta1) - - -  
Tuloarviot yhteensä 43 212 45 522 45 908 1
         
Kulutusmenot 12 929 13 691 14 643 7
Siirtomenot 24 363 26 791 27 849 4
Sijoitusmenot 688 652 783 20
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset 2 348 2 540 2 480 -2
Yhteensä 40 327 43 673 45 755 5
Nettokuoletukset ja velanhallinta1) 2 925 1 848 153 -92
Määrärahat yhteensä 43 252 45 522 45 908 1
         
Tilinpäätösalijäämä -40      

1) Sisältää nettoutettuna vuosittain 48 milj. euroa velanhallinnan menoja vuosina 2007—2009.