Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
          Talouspolitiikan linja
          Tuottavuuden edistäminen
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Energia- ja ilmastohaasteet
          Toimia työvoiman kohtaanto-ongelman lieventämiseksi
          Panostuksia osaamisen edistämiseen
          Perhe-etuuksiin korotuksia
          Vuonna 2009 aloitettavat väylähankkeet
          Merenkulun kilpailukyky
          Kuntatalous
          Valtiontalouden tasapaino
          Valtionvelka
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

Määrärahat

Valtion talousarvion määrärahoiksi vuodelle 2009 ehdotetaan ilman valtion velan vähentämistä 45,8 mrd. euroa, mikä on 4,8 % enemmän kuin vuoden 2008 varsinaisessa talousarviossa. Hintatason nousu ja talousarvion rakennemuutokset huomioiden määrärahat kasvavat reaalisesti 1,1 %. Hallinnonalojen menot kasvavat reaalisesti 1,1 % ja valtionvelan korkomenojen ennakoidaan lisääntyvän 1,3 % yleisen korkotason nousun seurauksena. Menojen kasvu hidastuu huomattavasti kuluvasta vuodesta, mikä vastaa hallitusohjelman linjauksia.

Taulukko 1. Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2007
tilinpäätös
2008
varsinainen
talousarvio
2009
esitys
Muutos, %
2008—2009
     
Tulovero14 36114 79014 482-2
Arvonlisävero13 52114 49614 9713
Muut verot8 8299 2049 4262
Muut tulot6 5017 0327 030-0
Yhteensä43 21245 52245 9081
Nettolainanotto ja velanhallinta1)--- 
Tuloarviot yhteensä43 21245 52245 9081
     
Kulutusmenot12 92913 69114 6437
Siirtomenot24 36326 79127 8494
Sijoitusmenot68865278320
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset2 3482 5402 480-2
Yhteensä40 32743 67345 7555
Nettokuoletukset ja velanhallinta1)2 9251 848153-92
Määrärahat yhteensä43 25245 52245 9081
     
Tilinpäätösalijäämä-40   

1) Sisältää nettoutettuna vuosittain 48 milj. euroa velanhallinnan menoja vuosina 2007—2009.