Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
       8.1. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot
          8.2. Liikelaitokset
          8.3. Valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

8.2. LiikelaitoksetPDF-versio

Valtiolla on viisi liikelaitosta kolmella eri hallinnonalalla. Ne toimivat markkinoilla kilpailutilanteessa ja rahoittavat toimintansa liiketoimintansa tuloilla. Liikelaitosten talous on valtion talousarvion ulkopuolella. Eduskunta hyväksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä niiden palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä tekee muut keskeiset ohjauspäätökset esim. tarvittaessa antaa suostumuksensa liikelaitoksen lainanottoon. Asianomainen ministeriö päättää liikelaitoksen tulostavoitteesta. Valtioneuvosto vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää valtiolle tuloutettavan voiton määrästä. Liikelaitosten toiminta perustuu valtion liikelaitoksista annettuun lakiin (1185/2002) sekä liikelaitoskohtaisiin lakeihin.

Oheisiin taulukoihin on koottu ennusteet valtion liikelaitoksista. Liikelaitosten voiton tuloutuksista vuodelta 2008 arvioidaan kertyvän valtion vuoden 2009 talousarvioon momentille 13.05.01 n. 196 milj. euroa.

Taulukko 34. Valtion liikelaitostoiminta v. 2009

Liikelaitos (konserni)LiikevaihtoTilikauden tulos liikevaihdostaSijoitetun pääoman tuottoOmavaraisuusasteInvestointimenotHenkilöstö keskim.
milj.€ muutos, %milj. €(%)(%)(%)milj. €lkm
         
Senaatti-kiinteistöt679,01,5129,019,04,160,0310,0276
(konserni)682,01,5125,018,04,158,8310,0276
Metsähallitus298,93,0102,934,04,198,030,01 180
(konserni)346,94,6105,230,04,198,027,31 470
Varustamoliikelaitos79,86,33,03,86,055,2125,0410
Luotsausliikelaitos41,00,03,07,311,780,98,0392
Ilmailulaitos331,36,831,89,64,271,3120,01 726
(konserni)346,05,831,09,64,262,015,02 252
Yhteensä1 430,0 269,7   593,03 984

Taulukko 35. Valtion liikelaitosten tuloutukset ja määrärahat v. 2009 (milj. euroa)

  Tuloutukset talousarvioonErityis-
tehtävien
määrärahat
 LiikelaitosTakaus-maksutKorotVoiton
tuloutukset
Lainojen
takaisinmaksut
Yhteensä
        
28.20.88Senaatti-kiinteistöt4,553,480,0158,4296,3-
30.63Metsähallitus0-97,2-97,234,8
31.60.87Varustamoliikelaitos-2,61,54,38,4-
31.60.88Luotsausliikelaitos-0,11,5-1,64,2
31.60.89Ilmailulaitos0,4-15,3-15,7-
 Yhteensä4,956,1195,5162,7419,239,0