Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Vuoden 2009 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -3 226 700 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 256 000 000
01. Tulovero, vähennystä -2 231 000 000
02. Korkotulojen lähdevero, vähennystä -80 000 000
03. Perintö- ja lahjavero, lisäystä 55 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -832 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -832 000 000
08. Valmisteverot 15 000 000
04. Alkoholijuomavero, lisäystä 15 000 000
10. Muut verot -154 000 000
03. Autovero, vähennystä -69 000 000
05. Varainsiirtovero, vähennystä -80 000 000
08. Jätevero, vähennystä -5 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 300 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 300 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT -33 428 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 596 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 596 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 7 667 000
10. Tuomioistuintulot, lisäystä 5 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä 2 667 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 55 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan, lisäystä 55 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 500 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 2 500 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala -13 250 000
20. Palvelukeskuksen tulot
60. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen, vähennystä -250 000
70. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä -13 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -73 915 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä -75 425 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä 1 510 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 19 919 000
12. Radanpidon tulot, lisäystä 14 287 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 5 632 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 19 000 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä 19 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 4 000 000
01. Sakkorahat, lisäystä 4 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 28 000 000
01. Korkotulot -32 000 000
07. Korot talletuksista, vähennystä -32 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 60 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 60 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 2 242 320 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 2 242 320 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 2 242 320 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-989 808 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA
10. Eduskunnan kanslia
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha), vähennystä -3 000 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 120 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 120 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), lisäystä 120 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 659 000
01. Ulkoasiainhallinto 2 229 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 229 000
10. Kriisinhallinta
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 430 000
01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha), vähennystä -570 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 358 000
01. Ministeriö ja hallinto 3 900 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 1 900 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 7 568 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 28 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 33 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 105 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 002 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 5 900 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 1 500 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
30. Syyttäjät 190 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 190 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 200 000
01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
50. Vaalimenot
20. Vaalimenot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 74 522 000
01. Hallinto 2 843 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 843 000
10. Poliisitoimi 1 950 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 100 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä 850 000
20. Rajavartiolaitos 4 200 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 200 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40. Maahanmuutto 65 529 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä 7 228 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 55 301 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 461 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -7 961 000
19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 3 500 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -86 994 000
01. Hallinto 3 000 000
73. Talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 750 000
88. Valtiovarainhallinnon ohjauksessa olevien osakeyhtiöiden ja liikelaitosten pääomittaminen (siirtomääräraha 2 v) 250 000
10. Verotus ja tullitoimi -5 755 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 745 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), vähennystä -8 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle -1 000 000
05. Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 000 000
40. Valtionhallinnon kehittäminen -2 945 000
20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
21. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 945 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 2 000 000
50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
60. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot -250 000
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)
20. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -250 000
70. EU ja kansainväliset järjestöt -45 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -45 000 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -20 044 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -20 044 000
90. Kuntien tukeminen 1 000 000
32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä 1 000 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen -18 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä -18 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 66 886 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 1 000 000
01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
10. Yleissivistävä koulutus
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
20. Ammatillinen koulutus 2 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 3 000 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 46 000 000
01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 486 000
03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -486 000
21. Valtion rahoitus julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopistojen ja säätiömuodossa toimivan Tampereen teknillisen yliopiston maksuvalmiuden ja käyttöpääoman turvaamiseksi (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 46 000 000
60. Tiede 2 122 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä 2 122 000
70. Opintotuki 12 550 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäystä 12 550 000
80. Taide ja kulttuuri 214 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 214 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 29 622 000
01. Hallinto
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -151 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 151 000
20. Maatalous 8 000 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 000 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 2 150 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 50 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 600 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 3 612 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 50 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 52 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 510 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
50. Vesitalous 3 860 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 860 000
60. Metsätalous 12 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 12 000 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 54 417 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 8 600 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 8 600 000
10. Liikenneverkko 45 647 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 920 000
22. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 032 000
23. Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 400 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 6 431 000
78. Eräät väylähankkeet (arviomääräraha), lisäystä 22 864 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 20 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 000
65. Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha)
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 150 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
 
Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA -875 709 000
01. Hallinto 321 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 321 000
20. Innovaatiopolitiikka 25 390 000
02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000 000
20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
40. Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä -1 500 000
41. Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 176 000
42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -176 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä 4 690 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
87. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluiden yhtiöittäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
88. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten hallinnon yhtiöittäminen (siirtomääräraha 2 v) 700 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka -879 100 000
01. Työ- ja elinkeinokeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 4 000 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä 19 000 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä 29 000 000
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 25 000 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle Suomen Vientiluotto Oy:n pääomittamiseen (kiinteä määräraha), vähennystä -6 000 000
89. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 50 000 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka -23 320 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 680 000
64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)
65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä -25 000 000
60. Energiapolitiikka 1 000 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v)
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -21 979 000
01. Hallinto 4 639 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 285 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 4 354 000
02. Valvonta 1 332 000
04. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 172 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 300 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 860 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 250 000
03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
20. Työttömyysturva -85 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä 30 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä -80 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä -5 000 000
40. Eläkkeet 8 800 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä 800 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 18 000 000
50. Veteraanien tukeminen 5 800 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 5 800 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 46 200 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 41 200 000
39. Valtionavustus sairaanhoitopiireille ja kunnille pandemiavarautumisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
80. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta -4 000 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä -4 000 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 290 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 230 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 230 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 10 060 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 060 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 500 000
88. Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
60. Siirto valtion asuntorahastoon
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT -257 000 000
01. Valtionvelan korko -265 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä -265 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 8 000 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä 8 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-989 808 000