Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

Vuoden 2009 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-3 226 700 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-2 256 000 000
01.Tulovero, vähennystä-2 231 000 000
02.Korkotulojen lähdevero, vähennystä-80 000 000
03.Perintö- ja lahjavero, lisäystä55 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-832 000 000
01.Arvonlisävero, vähennystä-832 000 000
08.Valmisteverot15 000 000
04.Alkoholijuomavero, lisäystä15 000 000
10.Muut verot-154 000 000
03.Autovero, vähennystä-69 000 000
05.Varainsiirtovero, vähennystä-80 000 000
08.Jätevero, vähennystä-5 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot300 000
04.Eräät viestinnän maksut, lisäystä300 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT-33 428 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala596 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä596 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala7 667 000
10.Tuomioistuintulot, lisäystä5 000 000
20.Ulosottomaksut, lisäystä2 667 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala55 000
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan, lisäystä55 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 500 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä2 500 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala-13 250 000
20.Palvelukeskuksen tulot
60.Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen, vähennystä-250 000
70.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä-13 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-73 915 000
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä-75 425 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä1 510 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala19 919 000
12.Radanpidon tulot, lisäystä14 287 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä5 632 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala19 000 000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä19 000 000
39.Muut sekalaiset tulot4 000 000
01.Sakkorahat, lisäystä4 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET28 000 000
01.Korkotulot-32 000 000
07.Korot talletuksista, vähennystä-32 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta60 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä60 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT2 242 320 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta2 242 320 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä2 242 320 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-989 808 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA
10.Eduskunnan kanslia
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI120 000
02.Tasavallan presidentin kanslia120 000
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), lisäystä120 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA2 659 000
01.Ulkoasiainhallinto2 229 000
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 229 000
10.Kriisinhallinta
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
90.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot430 000
01.Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha), vähennystä-570 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA13 358 000
01.Ministeriö ja hallinto3 900 000
20.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 900 000
29.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu7 568 000
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä28 000
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä33 000
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä105 000
04.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 002 000
05.Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä5 900 000
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta1 500 000
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
30.Syyttäjät190 000
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä190 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano200 000
01.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
50.Vaalimenot
20.Vaalimenot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA74 522 000
01.Hallinto2 843 000
01.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
22.EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 843 000
10.Poliisitoimi1 950 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 100 000
20.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä850 000
20.Rajavartiolaitos4 200 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 200 000
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40.Maahanmuutto65 529 000
01.Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
02.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä7 228 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä55 301 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.Sotilaallinen maanpuolustus
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 461 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-7 961 000
19.Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)3 500 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-86 994 000
01.Hallinto3 000 000
73.Talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 750 000
88.Valtiovarainhallinnon ohjauksessa olevien osakeyhtiöiden ja liikelaitosten pääomittaminen (siirtomääräraha 2 v)250 000
10.Verotus ja tullitoimi-5 755 000
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 745 000
02.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
95.Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), vähennystä-8 000 000
20.Palvelut valtioyhteisölle-1 000 000
05.Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 000 000
40.Valtionhallinnon kehittäminen-2 945 000
20.Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
21.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 945 000
50.Eläkkeet ja korvaukset2 000 000
50.Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
60.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot-250 000
03.Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)
20.Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-250 000
70.EU ja kansainväliset järjestöt-45 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-45 000 000
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-20 044 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-20 044 000
90.Kuntien tukeminen1 000 000
32.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä1 000 000
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen-18 000 000
41.Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä-18 000 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA66 886 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot1 000 000
01.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
10.Yleissivistävä koulutus
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
20.Ammatillinen koulutus2 000 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
30.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö3 000 000
32.Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
50.Yliopisto-opetus ja -tutkimus46 000 000
01.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä486 000
03.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-486 000
21.Valtion rahoitus julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopistojen ja säätiömuodossa toimivan Tampereen teknillisen yliopiston maksuvalmiuden ja käyttöpääoman turvaamiseksi (siirtomääräraha 2 v), lisäystä46 000 000
60.Tiede2 122 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä2 122 000
70.Opintotuki12 550 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäystä12 550 000
80.Taide ja kulttuuri214 000
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
07.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä214 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA29 622 000
01.Hallinto
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-151 000
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä151 000
20.Maatalous8 000 000
01.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
43.Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 000 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu2 150 000
01.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000
20.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä600 000
40.Kala-, riista- ja porotalous3 612 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 510 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
50.Vesitalous3 860 000
20.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 860 000
60.Metsätalous12 000 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä12 000 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA54 417 000
01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot8 600 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä8 600 000
10.Liikenneverkko45 647 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 920 000
22.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 032 000
23.Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
41.Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000
76.Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä6 431 000
78.Eräät väylähankkeet (arviomääräraha), lisäystä22 864 000
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut20 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 000
65.Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha)
40.Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen150 000
01.Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
50.Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-875 709 000
01.Hallinto321 000
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä321 000
20.Innovaatiopolitiikka25 390 000
02.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000 000
20.Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
40.Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä-1 500 000
41.Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä176 000
42.Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-176 000
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä4 690 000
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
87.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluiden yhtiöittäminen (siirtomääräraha 2 v)10 000 000
88.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten hallinnon yhtiöittäminen (siirtomääräraha 2 v)700 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka-879 100 000
01.Työ- ja elinkeinokeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä19 000 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä29 000 000
63.Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v)25 000 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000 000
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle Suomen Vientiluotto Oy:n pääomittamiseen (kiinteä määräraha), vähennystä-6 000 000
89.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä50 000 000
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka-23 320 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 680 000
64.EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)
65.Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä-25 000 000
60.Energiapolitiikka1 000 000
40.Energiatuki (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
50.Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v)
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-21 979 000
01.Hallinto4 639 000
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä285 000
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
05.Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
27.Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)4 354 000
02.Valvonta1 332 000
04.Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä172 000
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)300 000
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä860 000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta250 000
03.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
20.Työttömyysturva-85 000 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä30 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä-80 000 000
56.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä-5 000 000
40.Eläkkeet8 800 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä800 000
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä18 000 000
50.Veteraanien tukeminen5 800 000
51.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), lisäystä5 800 000
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto46 200 000
34.Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)
35.Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä41 200 000
39.Valtionavustus sairaanhoitopiireille ja kunnille pandemiavarautumisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
80.Maatalousyrittäjien lomitustoiminta-4 000 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä-4 000 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA10 290 000
01.Ympäristöhallinnon toimintamenot230 000
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä230 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu10 060 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 060 000
70.Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000
88.Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)1 500 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
60.Siirto valtion asuntorahastoon
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-257 000 000
01.Valtionvelan korko-265 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-265 000 000
09.Muut menot valtionvelasta8 000 000
20.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä8 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-989 808 000