Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Taloutta elvyttävät toimenpiteet
        Investoinnit liikennehankkeisiin ja vesirakentamiseen
        Korjausrakentaminen ja asuntotuotanto
        Puolustusmateriaalihankinnat
        Öljyntorjunta-alus
        Yritysrahoitus ja viennin rahoitus
        Neuvontapalvelut
        Verot ja sosiaaliturvamaksut
        Työllisyys- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet
        Eräitä muita muutoksia
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 2 867 milj. euron vähennykset ja määrärahojen 2 738 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2009 lisätalousarvioesitys on 5,6 mrd. euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2009 ehdotetaan 8,0 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2009 lopussa arvioidaan 62,6 mrd. euroa, mikä on n. 34 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2007
Tilinpäätös
2008
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2009
Hyväksytty
talousarvio
2009
Hallituksen
esitys
2009
Yhteensä
      
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
40 32744 38846 2912 73849 030
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)2 3412 2892 173-2 173
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
2 9251 395---
— Nettokuoletukset2 9201 347---
— Velanhallinta548---
      
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
43 21245 78343 880-2 86741 013
— Verotulot36 71137 75337 295-2 62034 675
— Muut tulot6 5017 4706 586-2476 338
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö-560---
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
--2 4115 6068 017
— Nettolainanotto--2 6395 6068 245
— Siirto valtionvarastosta valtion ydinjätehuoltorahastoon---180--180
— Velanhallinta---48--48