Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 2 867 milj. euron vähennykset ja määrärahojen 2 738 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2009 lisätalousarvioesitys on 5,6 mrd. euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2009 ehdotetaan 8,0 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2009 lopussa arvioidaan 62,6 mrd. euroa, mikä on n. 34 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2007
Tilinpäätös
2008
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2009
Hyväksytty
talousarvio
2009
Hallituksen
esitys
2009
Yhteensä
           
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
40 327 44 388 46 291 2 738 49 030
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 2 341 2 289 2 173 - 2 173
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
2 925 1 395 - - -
— Nettokuoletukset 2 920 1 347 - - -
— Velanhallinta 5 48 - - -
           
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
43 212 45 783 43 880 -2 867 41 013
— Verotulot 36 711 37 753 37 295 -2 620 34 675
— Muut tulot 6 501 7 470 6 586 -247 6 338
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - 560 - - -
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
- - 2 411 5 606 8 017
— Nettolainanotto - - 2 639 5 606 8 245
— Siirto valtionvarastosta valtion ydinjätehuoltorahastoon - - -180 - -180
— Velanhallinta - - -48 - -48