Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Taloutta elvyttävät toimenpiteet
        Investoinnit liikennehankkeisiin ja vesirakentamiseen
        Korjausrakentaminen ja asuntotuotanto
        Puolustusmateriaalihankinnat
        Öljyntorjunta-alus
        Yritysrahoitus ja viennin rahoitus
        Neuvontapalvelut
        Verot ja sosiaaliturvamaksut
        Työllisyys- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet
        Eräitä muita muutoksia
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota vähennetään nettomääräisesti 2 867 milj. eurolla, josta verotuloarvion vähennys on 2 620 milj. euroa.

Tuloveron tuottoarvio alenee 1 620 milj. euroa, josta 100 milj. euroa on ansio- ja pääomatuloverojen ja 1 520 milj. euroa yhteisöveron tuottoarvion alenemista. Ansio- ja pääomatuloverojen aleneminen johtuu pääosin odotettavissa olevasta työttömyyden kasvusta ja yhteisöveron tuottoarvion aleneminen vuoden 2008 kertymätiedoista sekä yritysten heikentyvästä tuloskehityksestä.

Arvonlisäveron tuottoarviota alennetaan 603 milj. eurolla vuoden 2008 toteumatietojen ja heikentyneiden taloudellisten näkymien johdosta. Energiaveron tuottoarviota alennetaan 47 milj. eurolla alentuneiden kertymätietojen ja heikentyneistä talousnäkymistä johtuvan alentuneen energiankulutusarvion perusteella.

Autoveron tuottoarviota alennetaan 250 milj. eurolla arvioitua heikomman talouskehityksen vuoksi. Varainsiirtoveroa alennetaan 100 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen sekä arvioitua heikomman talouskehityksen vuoksi.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan johdosta valtiolle arvioidaan kertyvän 23,7 milj. euroa ja lisäksi Valtion vakuusrahastosta tuloutetaan 20 milj. euroa.

Talletusten korkotuottoarviota alennetaan 73 milj. eurolla talletuskorkojen laskun vuoksi. Osinkotuloarviota alennetaan 250 milj. eurolla yritysten erityisesti loppuvuonna 2008 heikentyneen tuloskehityksen johdosta.