Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota vähennetään nettomääräisesti 2 867 milj. eurolla, josta verotuloarvion vähennys on 2 620 milj. euroa.

Tuloveron tuottoarvio alenee 1 620 milj. euroa, josta 100 milj. euroa on ansio- ja pääomatuloverojen ja 1 520 milj. euroa yhteisöveron tuottoarvion alenemista. Ansio- ja pääomatuloverojen aleneminen johtuu pääosin odotettavissa olevasta työttömyyden kasvusta ja yhteisöveron tuottoarvion aleneminen vuoden 2008 kertymätiedoista sekä yritysten heikentyvästä tuloskehityksestä.

Arvonlisäveron tuottoarviota alennetaan 603 milj. eurolla vuoden 2008 toteumatietojen ja heikentyneiden taloudellisten näkymien johdosta. Energiaveron tuottoarviota alennetaan 47 milj. eurolla alentuneiden kertymätietojen ja heikentyneistä talousnäkymistä johtuvan alentuneen energiankulutusarvion perusteella.

Autoveron tuottoarviota alennetaan 250 milj. eurolla arvioitua heikomman talouskehityksen vuoksi. Varainsiirtoveroa alennetaan 100 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen sekä arvioitua heikomman talouskehityksen vuoksi.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan johdosta valtiolle arvioidaan kertyvän 23,7 milj. euroa ja lisäksi Valtion vakuusrahastosta tuloutetaan 20 milj. euroa.

Talletusten korkotuottoarviota alennetaan 73 milj. eurolla talletuskorkojen laskun vuoksi. Osinkotuloarviota alennetaan 250 milj. eurolla yritysten erityisesti loppuvuonna 2008 heikentyneen tuloskehityksen johdosta.