Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Työllisyys- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet

Ammatilliseen peruskoulutukseen ehdotetaan lisäystä 3 milj. euroa, mikä vastaa n. 750 opiskelijan lisäystä. Myös ammatilliseen lisäkoulutukseen ehdotetaan 4 milj. euron lisämäärärahaa. Korkeakoulutetuille avattavaan oppisopimustyyppiseen koulutukseen ehdotetaan 1 milj. euron määrärahaa ja ammattikorkeakoulututkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tarjonnan lisäämiseen kohdennetaan 3 milj. euroa.

Haitallisia yritys- ja työllisyysvaikutuksia ehkäisevinä toimenpiteinä Tekesin valtuuksiin ja lainoihin ehdotetaan kuluvalle vuodelle 25 milj. euron lisäystä. Työvoimapoliittiseen koulutukseen ehdotetaan 10 milj. euroa ja starttirahaan 5 milj. euroa lisämäärärahaa. Muutosturva ehdotetaan laajennettavaksi lomautetuille, joka lisäisi työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien määrärahatarvetta 7 milj. eurolla. Laajennuksen myötä lisääntyviin, luonteeltaan määräaikaisiin muutosturvan tehtäviin TE-toimistoissa ehdotetaan lisättäväksi 1,2 milj. euroa. Työllisyysperusteisiin investointeihin ehdotetaan 5 milj. euron lisävaltuutta. Lisäksi ehdotetaan aikaistettavaksi rakennerahasto-ohjelmien valtuuksien budjetointia vuodelle 2009 yhteensä n. 43 milj. eurolla.

Energiatukeen ehdotetaan lisättäväksi 2 milj. euron määräraha ja 8 milj. euron valtuus, jotka on tarkoitus käyttää nopeasti liikkeelle lähteviin ja työllisyyttä parantaviin uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin, jotka tukevat pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita.