Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Taloutta elvyttävät toimenpiteet
        Investoinnit liikennehankkeisiin ja vesirakentamiseen
        Korjausrakentaminen ja asuntotuotanto
        Puolustusmateriaalihankinnat
        Öljyntorjunta-alus
        Yritysrahoitus ja viennin rahoitus
        Neuvontapalvelut
        Verot ja sosiaaliturvamaksut
        Työllisyys- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet
        Eräitä muita muutoksia
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

Yritysrahoitus ja viennin rahoitus

Kuluvan vuoden talousarviossa tilapäisesti käyttöön otettua viennin rahoitusta ehdotetaan nostettavaksi aiemmasta 1 200 milj. eurosta yhteensä 3 000 milj. euroon, minkä vuoksi lainavaltuutta valtion talousarviosta Suomen Vientiluotto Oy:lle ehdotetaan lisättäväksi 2 500 milj. eurolla. Teollisuussijoitus Oy:n yhteyteen on tarkoitus perustaa rahasto, joka sijoittaisi elinkelpoisiin, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin yrityksiin, minkä vuoksi ehdotetaan Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamista 100 milj. eurolla.

Finnvera Oyj:n tappiokorvauksiin ehdotetaan 15 milj. euron lisäystä.