Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Taloutta elvyttävät toimenpiteet

Luottamuspaketissa rahoitusta ehdotetaan kohdennettavaksi julkisiin investointeihin, kuten liikennehankkeisiin ja korjausrakentamiseen. Rakentamisen korkotukilainojen valtuutta sekä yritysrahoitusta ja viennin rahoitusta ehdotetaan lisättäväksi. Lisäksi työnantajan kansaneläkemaksua ehdotetaan alennettavaksi 0,8 prosenttiyksiköllä 1.4.2009 alkaen ja vuosien 2009 ja 2010 poisto-oikeuksia ehdotetaan korotettavaksi. Uhkaavaa työttömyyden lisääntymistä pyritään lieventämään työllisyys- ja koulutuspoliittisilla toimenpiteillä.

Taloutta elvyttävät toimenpiteet panisivat liikkeelle 1,6 mrd. euron hankkeet, kun lasketaan mukaan kuntien ja yksityisen sektorin panostukset. Kansaneläkemaksun alennus ja tuotantotoiminnan poisto-oikeuksien korotus mukaan lukien elvytyspaketin suuruus olisi 2,0 mrd. euroa. Budjettitalouden tasapaino heikkenisi n. 0,7 mrd. eurolla ja kehysmenot lisääntyisivät 216 milj. eurolla. Toimenpiteiden välittömät työllisyysvaikutukset olisivat yhteensä n. 18 000 htv ja välillinen vaikutus mukaan lukien n. 25 000 htv. Lisäksi yritysrahoitukseen ja viennin rahoitukseen ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 2,6 mrd. euroa.