Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Taloutta elvyttävät toimenpiteet
        Investoinnit liikennehankkeisiin ja vesirakentamiseen
        Korjausrakentaminen ja asuntotuotanto
        Puolustusmateriaalihankinnat
        Öljyntorjunta-alus
        Yritysrahoitus ja viennin rahoitus
        Neuvontapalvelut
        Verot ja sosiaaliturvamaksut
        Työllisyys- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet
        Eräitä muita muutoksia
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

Taloutta elvyttävät toimenpiteet

Luottamuspaketissa rahoitusta ehdotetaan kohdennettavaksi julkisiin investointeihin, kuten liikennehankkeisiin ja korjausrakentamiseen. Rakentamisen korkotukilainojen valtuutta sekä yritysrahoitusta ja viennin rahoitusta ehdotetaan lisättäväksi. Lisäksi työnantajan kansaneläkemaksua ehdotetaan alennettavaksi 0,8 prosenttiyksiköllä 1.4.2009 alkaen ja vuosien 2009 ja 2010 poisto-oikeuksia ehdotetaan korotettavaksi. Uhkaavaa työttömyyden lisääntymistä pyritään lieventämään työllisyys- ja koulutuspoliittisilla toimenpiteillä.

Taloutta elvyttävät toimenpiteet panisivat liikkeelle 1,6 mrd. euron hankkeet, kun lasketaan mukaan kuntien ja yksityisen sektorin panostukset. Kansaneläkemaksun alennus ja tuotantotoiminnan poisto-oikeuksien korotus mukaan lukien elvytyspaketin suuruus olisi 2,0 mrd. euroa. Budjettitalouden tasapaino heikkenisi n. 0,7 mrd. eurolla ja kehysmenot lisääntyisivät 216 milj. eurolla. Toimenpiteiden välittömät työllisyysvaikutukset olisivat yhteensä n. 18 000 htv ja välillinen vaikutus mukaan lukien n. 25 000 htv. Lisäksi yritysrahoitukseen ja viennin rahoitukseen ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 2,6 mrd. euroa.