Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2008

Valtion talousarvio vuodelle 2008PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 38 490 047 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 15 550 000 000
01. Tulovero 14 790 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 260 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 500 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 15 154 000 000
01. Arvonlisävero 14 496 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 540 000 000
03. Apteekkimaksut 118 000 000
08. Valmisteverot 4 999 000 000
01. Tupakkavero 611 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 088 000 000
05. Virvoitusjuomavero 38 000 000
07. Energiaverot 3 251 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 11 000 000
10. Muut verot 2 671 000 000
03. Autovero 1 266 000 000
05. Varainsiirtovero 600 000 000
06. Arpajaisvero 137 000 000
07. Ajoneuvovero 611 000 000
08. Jätevero 57 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 116 047 000
02. Lästimaksut 953 000
03. Ratavero 21 000 000
04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu, postitoiminnan valvontamaksu ja televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 4 794 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 6 700 000
06. Väylämaksut 75 000 000
08. Öljyjätemaksu 4 600 000
09. Muut verotulot 3 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 795 198 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 500 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 500 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 90 289 000
10. Tuomioistuintulot 31 000 000
20. Ulosottomaksut 51 000 000
40. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 8 139 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 500 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 500 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 055 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 029 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 667 465 000
10. Tullilaitoksen tulot 5 707 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 113 451 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 30 941 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 17 312 000
20. Palvelukeskuksen tulot 100 000
25. Metallirahatulot 24 550 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 336 664 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 47 259 000
52. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 23 750 000
60. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 3 200 000
70. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 52 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 12 531 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 435 410 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 23 500 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 407 910 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 005 023 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 632 978 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 326 550 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 8 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 179 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 9 000 000
31. Lihantarkastustoiminnan tulot 10 000
32. Kasvinjalostusmaksut 753 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut 2 400 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 997 000
45. Riistanhoitomaksut 8 456 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 500 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 52 967 000
24. Tiehallinnon tulot 5 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 000
40. Radanpidon tulot 9 000 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 38 950 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 341 312 000
10. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä Työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 1 800 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 320 000
70. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 304 230 000
90. Palkkaturvamaksujen palautukset 21 327 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 12 635 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 438 107 000
02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 1 537 000
03. Kansanterveyslaitoksen tulot 400 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 420 995 000
98. Valtionapujen palautukset 15 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 159 730 000
01. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 230 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 7 500 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 148 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 598 840 000
01. Sakkorahat 85 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 34 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 340 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 400 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 994 430 000
01. Korkotulot 210 730 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 65 530 000
05. Korot muista lainoista 9 600 000
07. Korot talletuksista 130 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 5 600 000
03. Osinkotulot 1 450 000 000
01. Osinkotulot 1 450 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 183 700 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 183 700 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 242 000 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 242 000 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 165 400 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 76 600 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

45 521 675 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 122 078 000
01. Kansanedustajat 20 690 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 20 690 000
02. Eduskunnan kanslia 75 543 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 58 643 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 900 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies 5 113 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 113 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 080 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 885 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 195 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 13 867 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 382 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 485 000
99. Eduskunnan muut menot 3 785 000
01. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) 3 785 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 9 548 000
01. Tasavallan presidentti 345 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 297 000
02. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 48 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 9 203 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 743 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 190 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 1 270 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 61 530 000
01. Valtioneuvosto 4 899 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 899 000
02. Valtioneuvoston kanslia 31 676 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 676 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 2 939 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 939 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 18 000 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 18 000 000
99. Valtioneuvoston muut menot 4 016 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 812 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 471 000
22. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 108 000
23. Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v) 2 100 000
25. Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 450 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 75 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 134 873 000
01. Ulkoasiainhallinto 247 958 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 195 350 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 16 608 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 682 850 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 667 850 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
50. Lähialueyhteistyö 20 500 000
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 20 500 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 183 565 000
01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 1 154 000
20. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 2 550 000
21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 58 537 000
22. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 14 573 000
23. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 6 678 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 515 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 97 852 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 650 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 17 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 748 428 000
01. Ministeriö ja hallinto 99 242 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 471 000
02. Palvelukeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 382 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 192 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 727 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 7 400 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 40 000 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 2 120 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 10 950 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 296 605 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 341 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 121 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 223 504 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 239 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 32 400 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 89 135 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 89 135 000
30. Syyttäjät 38 410 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 410 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 218 958 000
01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 213 558 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
50. Vaalimenot 6 078 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 6 078 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 117 774 000
01. Hallinto 95 987 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 554 000
02. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 100 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 992 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 2 632 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 10 000
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 44 000 000
65. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 699 000
10. Poliisitoimi 637 466 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 634 966 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 500 000
20. Rajavartiolaitos 215 247 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 209 929 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 5 318 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset 83 792 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 711 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 571 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 3 000 000
31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 510 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
40. Maahanmuutto 85 282 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 343 000
02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) 7 587 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 900 000
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) 9 300 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 53 152 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 418 895 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 264 186 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 201 000
02. Puolustushallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 100 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 243 885 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 106 471 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 449 858 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 623 763 000
19. Hawk Mk 66-koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 31 000 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 850 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 48 238 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 48 228 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 870 229 000
01. Hallinto 203 474 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 537 000
02. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 12 900 000
10. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54 060 000
11. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 438 000
12. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 224 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 66 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) 100 000
87. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) 215 000
10. Verotus ja tullitoimi 569 949 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 357 214 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 154 954 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 8 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 6 281 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 43 500 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 30 681 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 949 000
02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 990 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 742 000
88. Senaatti-kiinteistöt
30. Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus 47 632 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 635 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 997 000
40. Valtionhallinnon kehittäminen 31 508 000
20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 508 000
21. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 500 000
71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 18 500 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 3 487 176 000
15. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) 3 341 660 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 19 400 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 29 450 000
50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 43 107 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 47 259 000
95. Muilta eläkelaitoksilta saaduista ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) 6 300 000
60. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 199 775 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 500 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 150 000
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 235 000
04. Työnantajan palkkapoliittiset kehittämistoimenpiteet valtionhallinnossa (siirtomääräraha 2 v) 54 000 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 3 200 000
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 320 000
95. Erikseen budjetoidut säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Edeltä arvaamattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 140 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 70 000
70. EU ja kansainväliset järjestöt 1 608 170 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 7 000 000
66. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 601 000 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 236 848 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 204 848 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 25 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 7 000 000
90. Kuntien tukeminen 250 868 000
03. KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 7 500 000
30. Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha) 175 624 000
31. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 44 044 000
32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 20 000 000
33. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 700 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 204 148 000
40. Tuki työnantajille (arviomääräraha) 115 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 89 148 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 989 663 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 279 233 000
01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 853 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 749 000
03. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 300 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 4 686 000
22. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) 14 563 000
29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 135 000 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 585 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 2 571 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) 64 786 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 140 000
10. Yleissivistävä koulutus 2 087 011 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 906 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 000
20. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 16 299 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 964 779 000
34. Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 57 400 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 621 000
20. Ammatillinen koulutus 600 240 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 434 000
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 434 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 561 346 000
30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 458 642 000
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 14 209 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 304 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 152 219 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 126 474 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 127 063 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 18 945 000
52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 9 428 000
40. Ammattikorkeakouluopetus 378 542 000
20. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 2 950 000
21. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 003 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 373 589 000
50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 485 490 000
01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 358 388 000
02. Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 500 000
03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 75 903 000
04. Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
20. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 32 699 000
60. Tiede 283 739 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 079 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 449 000
03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 660 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 550 000
20. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 100 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 137 433 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 77 148 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 12 320 000
70. Opintotuki 836 459 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 665 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 20 900 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 750 500 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 25 400 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 4 294 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 34 700 000
80. Taide ja kulttuuri 426 383 000
01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 082 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 298 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 398 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 198 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 134 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 553 000
07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 583 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 843 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 90 478 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 19 444 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 6 785 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) 5 563 000
34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 5 700 000
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 10 325 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 11 088 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 189 200 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 17 542 000
54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) 3 816 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (kiinteä määräraha) 2 000 000
56. Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 800 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 2 145 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistöjen perusparannukset, käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 4 400 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 000
90. Liikuntatoimi 106 818 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 104 065 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 2 753 000
91. Nuorisotyö 47 106 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 37 483 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) 9 623 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 812 975 000
01. Hallinto 103 071 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 692 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 360 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 292 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 819 000
20. Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 652 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 729 000
22. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 4 613 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 25 200 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 3 714 000
10. Maaseudun kehittäminen 121 495 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 10 590 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 8 832 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 870 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 53 000 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 41 600 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 603 000
20. Maatalous 2 229 964 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 665 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 566 165 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 607 138 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 344 647 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000
45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 144 480 000
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 5 171 000
47. Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 913 000
48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 23 902 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 53 700 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 1 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) 23 110 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 44 471 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 253 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 1 650 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 2 568 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 59 997 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 636 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 5 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 550 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 867 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 8 456 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 5 636 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) 2 760 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 635 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
50. Vesitalous 29 682 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) 6 700 000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 800 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) 7 763 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) 13 158 000
60. Metsätalous 158 305 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 436 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 1 169 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v) 42 909 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 50 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 63 780 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 965 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 796 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 200 000
63. Metsähallitus 5 766 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 5 766 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 60 224 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 645 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 579 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 6 000 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 130 320 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 19 115 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 115 000
20. Ajoneuvohallintokeskus 12 756 000
01. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 756 000
24. Tiehallinto 830 901 000
01. Tiehallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 82 445 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 524 536 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 27 820 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) 170 800 000
79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 25 300 000
25. Tienpidon valtionavut 18 000 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 18 000 000
30. Merenkulkulaitos 114 911 000
01. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 952 000
21. Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 61 409 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) 50 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) 19 500 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 95 703 000
41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 19 100 000
42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 15 700 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 55 750 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 953 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
40. Ratahallintokeskus 502 568 000
01. Ratahallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 048 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 327 820 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 700 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) 146 000 000
41. Rautatievirasto 4 198 000
01. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 198 000
51. Ilmailuhallinto 7 600 000
01. Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 600 000
52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 3 000 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 105 233 000
34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) 6 750 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) 841 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 58 175 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 067 000
65. Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) 31 400 000
70. Viestintävirasto 6 090 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 090 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 20 500 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 18 500 000
44. Valtionavustus suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha) 2 000 000
80. Ilmatieteen laitos 31 422 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 422 000
81. Merentutkimuslaitos 8 795 000
01. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 795 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 349 528 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 302 313 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 942 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) 873 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) 45 400 000
 
Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 434 831 000
01. Hallinto 224 513 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 545 000
02. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 83 007 000
03. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 090 000
20. Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) 3 380 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 737 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 61 240 000
63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 8 300 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 9 295 000
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 6 909 000
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 10 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 618 949 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 891 000
02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 80 440 000
03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 287 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 986 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 284 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 490 000
20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha) 180 696 000
21. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 3 v) 12 622 000
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 171 157 000
41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 7 605 000
42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v) 2 600 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 74 891 000
30. Yrityspolitiikka 170 697 000
01. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 4 469 000
02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 257 000
40. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 19 638 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 11 073 000
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 22 140 000
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 5 000 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 25 633 000
47. Avustus elinkeinopolitiikkaa edistäville järjestöille (siirtomääräraha 3 v) 29 867 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 36 600 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 20 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely 16 659 000
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 924 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 281 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 611 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 823 000
95. Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) 20 000
50. Alueiden kehittäminen 79 166 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 33 156 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 46 010 000
60. Energiapolitiikka 45 261 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 711 000
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 900 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 27 600 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 10 000 000
45. Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden demonstrointi (arviomääräraha) 3 000 000
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 000
70. EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 515 369 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha) 191 532 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha) 122 678 000
64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 112 116 000
65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 89 043 000
80. Työvoimapolitiikka 735 174 000
01. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 150 997 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 554 422 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 29 755 000
90. Hallinnonalan muut menot 29 043 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 6 243 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 22 000 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 800 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 128 949 000
01. Hallinto 65 374 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 763 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 020 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 060 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 718 000
05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 603 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 16 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 210 000
02. Valvonta 32 084 000
01. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 025 000
02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 281 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 165 000
04. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 363 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 7 250 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 111 488 000
01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 294 000
02. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 994 000
03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 370 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 38 240 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) 4 900 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 7 690 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus 1 889 861 000
27. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista (siirtomääräraha 2 v) 1 861 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 11 400 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 414 600 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 500 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 19 500 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 441 000 000
20. Työttömyysturva 1 434 500 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 8 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 452 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 62 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) 699 500 000
53. Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) 12 000 000
54. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 141 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 21 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 39 000 000
30. Sairausvakuutus 1 175 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 175 000 000
40. Eläkkeet 2 953 150 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 44 800 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 471 700 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 79 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 150 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 14 500 000
55. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 37 800 000
56. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) 14 500 000
57. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 22 900 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 267 800 000
50. Veteraanien tukeminen 420 372 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 2 300 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 70 200 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 233 873 000
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 65 207 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 96 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 40 288 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 808 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 5 469 684 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5 075 497 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 24 800 000
32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 48 747 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 94 170 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille mielentilatutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 4 570 000
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 211 000 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 600 000
38. Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille rikosten esitutkintaan liittyvien lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisista tutkimuksista aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) 1 000 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (kiinteä määräraha) 6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 52 236 000
01. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 846 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 10 800 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 930 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 1 360 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 600 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 700 000
80. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta 213 200 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 197 300 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 15 900 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 312 000 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 312 000 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 329 326 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 142 028 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 256 000
02. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 67 408 000
03. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 979 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 385 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9 000 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 118 713 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 3 000 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 1 570 000
22. Maatalouden vesiensuojelu (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 24 059 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 300 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha) 6 484 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 35 000 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 1 500 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta (siirtomääräraha 3 v) 23 000 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 14 200 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 68 585 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 935 000
37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 800 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 60 500 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 350 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 2 364 000 000
01. Valtionvelan korko 2 343 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 2 343 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 21 000 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 21 000 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 1 848 256 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 1 848 256 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 1 848 256 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

45 521 675 000