Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2008

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2006—20081)

Tunnus Pääluokka v. 2006
tilinpäätös
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2007—2008
milj. € %
             
21. Eduskunta 100 112 122 10 9
22. Tasavallan presidentti 11 10 10 -0 - 0
23. Valtioneuvosto 87 54 62 7 13
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 882 992 1 135 142 14
25. Oikeusministeriön hallinnonala 713 715 748 34 5
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 052 1 047 1 118 71 7
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 281 2 236 2 419 183 8
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 034 6 388 6 870 482 8
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 401 6 565 6 990 424 6
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 780 2 626 2 813 187 7
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 795 1 828 2 130 302 17
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 141 2 270 2 435 165 7
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 12 513 12 987 14 129 1 142 9
34 Työministeriön hallinnonala
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 331 304 329 25 8
36. Valtionvelan korot 2 261 2 348 2 364 16 1
  Yhteensä, pl. valtionvelan vähentäminen 39 384 40 483 43 673 3 191 8
             
37. Valtionvelan vähentäminen 1 486 35 1 848 1 814 5 183
  Yhteensä 40 871 40 517 45 522 5 004 12

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2006—20081)

Tunnus Menolaji v. 2006
tilinpäätös
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2007—2008
milj. € %
             
01-14 Toiminta- ja palkkausmenot 6 637 6 717 7 192 475 7
15-17 Eläkkeet 3 102 3 257 3 391 133 4
18-19 Puolustusmateriaalin hankkiminen 648 581 655 74 13
20-28 Muut kulutusmenot 1 393 1 369 1 464 95 7
29 Arvonlisäveromenot 904 912 971 58 6
01-29 Kulutusmenot 12 685 12 836 13 673 836 7
30-39 Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 8 095 8 468 9 468 1 001 12
40-49 Valtionavut elinkeinoelämälle 2 972 3 054 3 259 205 7
50-59 Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 6 891 7 006 7 114 108 2
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 2 911 3 046 3 446 401 13
61-65 EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 1 057 1 021 1 081 61 6
66-68 Siirrot ulkomaille 2 132 2 264 2 421 157 7
30-69 Siirtomenot 24 058 24 859 26 791 1 932 8
70-73 Kaluston hankinta 7 13 56 43 331
74-75 Talonrakennukset 14 17 27 10 59
76 Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 38 32 59 26 81
77-79 Maa- ja vesirakennukset 235 269 435 167 62
70-79 Reaalisijoitukset 295 330 577 246 75
80-86 Valtion varoista myönnettävät lainat 65 67 75 8 12
87-89 Muut finanssisijoitukset 10 3 18 15 500
80-89 Lainat ja muut finanssisijoitukset 76 69 93 24 35
70-89 Sijoitusmenot 370 400 670 270 68
90-92 Valtionvelan korot 2 249 2 334 2 350 16 1
93-94 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 1 486 35 1 848 1 814 5 183
95-99 Muut ja erittelemättömät menot2) 22 54 190 137 254
90-99 Muut menot 3 758 2 422 4 388 1 966 81
  Yhteensä 40 871 40 517 45 522 5 004 12

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2006—20081)

Tunnus Osasto v. 2006
tilinpäätös
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2007—2008
milj. € %
             
11. Verot ja veronluonteiset tulot 34 692 35 092 38 490 3 398 10
12. Sekalaiset tulot 4 115 3 853 4 795 942 24
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 974 1 338 1 994 656 49
15. Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta 199 235 242 7 3
  Yhteensä 40 979 40 517 45 522 5 004 12
             
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta
  Yhteensä 40 979 40 517 45 522 5 004 12

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2006
tilinpäätös
2007
varsinainen
talousarvio
2008
varsinainen
talousarvio
Muutos, %
2007—2008
         
Tulovero 12 901 12 721 14 790 16
Arvonlisävero 13 150 13 558 14 496 7
Muut verot 8 642 8 813 9 204 4
Muut tulot 6 287 5 426 7 032 30
Yhteensä 40 979 40 517 45 522 12
Nettolainanotto ja velanhallinta1) - - -  
Tuloarviot yhteensä 40 979 40 517 45 522 12
         
Kulutusmenot 12 685 12 836 13 673 7
Siirtomenot 24 058 24 859 26 791 8
Sijoitusmenot 370 400 670 68
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset 2 271 2 388 2 540 6
Yhteensä 39 384 40 483 43 674 8
Nettokuoletukset ja velanhallinta1) 1 486 35 1 848  
Määrärahat yhteensä 40 871 40 517 45 522 12
         
Tilinpäätösylijäämä 109      

1) Sisältää nettoutettuna 56 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2006, 48 milj. euroa vuonna 2007 ja 48 milj. euroa vuonna 2008.

Kansantalouden kehitys

  2004 2005 2006* 2007** 2008**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 152,3 157,2 167,1 179 190
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 3,7 2,9 5,0 4,4 3,3
Työttömyysaste, % 8,8 8,4 7,7 6,7 6,3
Työllisyysaste, % 67,2 68,0 68,9 70,1 70,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,2 0,9 1,6 2,4 2,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,1 3,4 3,8 4,5 4,7