Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2008 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2008

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2006—20081)

TunnusPääluokkav. 2006
tilinpäätös
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2007—2008
milj. €%
       
21.Eduskunta 100 112 122109
22.Tasavallan presidentti 11 10 10-0- 0
23.Valtioneuvosto 87 54 62713
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala 882 992 1 13514214
25.Oikeusministeriön hallinnonala 713 715 748345
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 052 1 047 1 118717
27.Puolustusministeriön hallinnonala 2 281 2 236 2 4191838
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 034 6 388 6 8704828
29.Opetusministeriön hallinnonala 6 401 6 565 6 9904246
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 780 2 626 2 8131877
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 795 1 828 2 13030217
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 141 2 270 2 4351657
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 51312 98714 1291 1429
34Työministeriön hallinnonala
35.Ympäristöministeriön hallinnonala 331 304 329258
36.Valtionvelan korot 2 261 2 348 2 364161
 Yhteensä, pl. valtionvelan vähentäminen39 38440 48343 6733 1918
       
37.Valtionvelan vähentäminen 1 486 35 1 8481 8145 183
 Yhteensä40 87140 51745 5225 00412

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2006—20081)

TunnusMenolajiv. 2006
tilinpäätös
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2007—2008
milj. €%
       
01-14Toiminta- ja palkkausmenot 6 637 6 717 7 1924757
15-17Eläkkeet 3 102 3 257 3 3911334
18-19Puolustusmateriaalin hankkiminen 648 581 6557413
20-28Muut kulutusmenot 1 393 1 369 1 464957
29Arvonlisäveromenot 904 912 971586
01-29Kulutusmenot12 68512 83613 6738367
30-39Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 8 095 8 468 9 4681 00112
40-49Valtionavut elinkeinoelämälle 2 972 3 054 3 2592057
50-59Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 6 891 7 006 7 1141082
60Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 2 911 3 046 3 44640113
61-65EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 1 057 1 021 1 081616
66-68Siirrot ulkomaille 2 132 2 264 2 4211577
30-69Siirtomenot24 05824 85926 7911 9328
70-73Kaluston hankinta 7 13 5643331
74-75Talonrakennukset 14 17 271059
76Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 38 32 592681
77-79Maa- ja vesirakennukset 235 269 43516762
70-79Reaalisijoitukset 295 330 57724675
80-86Valtion varoista myönnettävät lainat 65 67 75812
87-89Muut finanssisijoitukset 10 3 1815500
80-89Lainat ja muut finanssisijoitukset 76 69 932435
70-89Sijoitusmenot 370 400 67027068
90-92Valtionvelan korot 2 249 2 334 2 350161
93-94Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 1 486 35 1 8481 8145 183
95-99Muut ja erittelemättömät menot2) 22 54 190137254
90-99Muut menot 3 758 2 422 4 3881 96681
 Yhteensä40 87140 51745 5225 00412

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2006—20081)

TunnusOsastov. 2006
tilinpäätös
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2007—2008
milj. €%
       
11.Verot ja veronluonteiset tulot34 69235 09238 4903 39810
12.Sekalaiset tulot 4 115 3 853 4 79594224
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 974 1 338 1 99465649
15.Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta 199 235 24273
 Yhteensä40 97940 51745 5225 00412
       
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta
 Yhteensä40 97940 51745 5225 00412

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2006
tilinpäätös
2007
varsinainen
talousarvio
2008
varsinainen
talousarvio
Muutos, %
2007—2008
     
Tulovero12 90112 72114 79016
Arvonlisävero13 15013 55814 4967
Muut verot8 6428 8139 2044
Muut tulot6 2875 4267 03230
Yhteensä40 97940 51745 52212
Nettolainanotto ja velanhallinta1)--- 
Tuloarviot yhteensä40 97940 51745 52212
     
Kulutusmenot12 68512 83613 6737
Siirtomenot24 05824 85926 7918
Sijoitusmenot37040067068
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset2 2712 3882 5406
Yhteensä39 38440 48343 6748
Nettokuoletukset ja velanhallinta1)1 486351 848 
Määrärahat yhteensä40 87140 51745 52212
     
Tilinpäätösylijäämä109   

1) Sisältää nettoutettuna 56 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2006, 48 milj. euroa vuonna 2007 ja 48 milj. euroa vuonna 2008.

Kansantalouden kehitys

 200420052006*2007**2008**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa152,3157,2167,1179190
Bruttokansantuote, määrän muutos, %3,72,95,04,43,3
Työttömyysaste, %8,88,47,76,76,3
Työllisyysaste, %67,268,068,970,170,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %0,20,91,62,42,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,13,43,84,54,7