Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-765 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-430 000 000
01.Tulovero, vähennystä-500 000 000
03.Perintö- ja lahjavero, lisäystä70 000 000
08.Valmisteverot-49 000 000
01.Tupakkavero, lisäystä19 000 000
07.Energiaverot, vähennystä-73 000 000
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero, lisäystä5 000 000
10.Muut verot-286 000 000
03.Autovero, vähennystä-216 000 000
05.Varainsiirtovero, vähennystä-70 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT-5 273 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala2 015 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä2 015 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala54 000 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta54 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-72 560 000
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä-72 550 000
31.Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä-10 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala11 272 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä1 620 000
40.Radanpidon tulot, lisäystä6 500 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä3 152 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET32 000 000
01.Korkotulot32 000 000
07.Korot talletuksista, lisäystä32 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-738 273 000