Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Energia- ja ilmastohaasteet
        Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Saamelaiskäräjien toiminta-avustus
        Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
        Kansainvälinen pelastustoiminta
        Keski-Pasilan alueiden siirto
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus
        Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
        Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
        Infrastruktuurihankkeet
        Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen
        Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen
        Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

Talouden näkymät

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat ja kasvuvauhdin hidastuminen jatkuu. Hidastumiseen on vaikuttanut mm. Yhdysvalloissa, Espanjassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa kehittyneiden asuntohintakuplien puhkeamista seurannut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen, lainamarkkinoiden kiristyminen ja korkojen nousu. Toisaalta elintarvikkeiden ja öljytuotteiden hintojen tuntuvat nousut ovat nopeuttaneet inflaatiota, leikanneet kotitalouksien ostovoimaa ja lisänneet yritysten kustannuksia. Nämä kansainväliset ilmiöt vaikuttavat Suomenkin reaalitalouteen kansainvälisen kysynnän, investointien supistumisen ja heikentyvien odotusten kautta.

Suomen talous on perustaltaan kuitenkin terve, joten talouskasvu yltänee kotimaisen kysynnän voimin vajaaseen kolmeen prosenttiin vielä tänä vuonna, vaikka vuoden toisen puoliskon kasvu jää jo vähäiseksi. Inflaatioksi ennakoidaan tänä vuonna neljä prosenttia, vaikka raaka-aineiden hintakehitys rauhoittui loppukesällä. Suomessa inflaatiota ovat nopeuttaneet pääosin samat tekijät kuin kansainvälisestikin eli elintarvikkeiden, öljytuotteiden ja muiden energiahintojen kallistuminen sekä korkojen nousu. Työllisten määrä lisääntynee tänä vuonna suhdanteiden heikentymisestä huolimatta noin neljälläkymmenellä tuhannella.