Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Energia- ja ilmastohaasteet
        Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Saamelaiskäräjien toiminta-avustus
        Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
        Kansainvälinen pelastustoiminta
        Keski-Pasilan alueiden siirto
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus
        Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
        Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
        Infrastruktuurihankkeet
        Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen
        Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen
        Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Suomen maksuosuutta Euroopan unionille esitetään lisättäväksi 13 milj. eurolla Euroopan unionin talousarvioon tehtyjen tarkistusten johdosta.

Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien määrärahaan ehdotetaan 15 milj. euron vähennystä. Vähennys aiheutuu työllisyystilanteen varsinaisessa talousarviossa arvioitua paremmasta kehityksestä.

Oletettua suotuisamman työllisyyskehityksen vuoksi määrärahojen tarvearviota esitetään alennettavaksi myös työttömyysturvan osalta 35 milj. eurolla. Eläkkeiden määrärahoihin esitetään etuusmenoja ja maksutuottoja koskevien tarkistusten vuoksi yhteensä n. 30 milj. euron vähennystä. Tarvearvioiden korotuksia puolestaan esitetään ennakoitua suuremman lasten määrän vuoksi lapsilisiin (1,4 milj. euroa), aiemmin arvioitua suuremman käytön vuoksi vuorottelukorvausten valtionosuuteen (3,5 milj. euroa) sekä palkkioperusteisten ruumiinavausten kasvaneen määrän ja kohonneiden kustannusten vuoksi oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoihin (1,15 milj. euroa). Perustoimeentulotuen valtionosuuksiin ehdotetaan 12 milj. euron lisäystä, joka johtuu toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kasvusta.

Valtionvelan korkomenoihin arvioidaan tarvittavan lisäystä 85 milj. euroa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta seuranneen korkotasojen nousun johdosta.