Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2007 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2007

YHTEENVETOTAULUKOT

Tuloarviot osastoittain vuosina 2005—20071)

TunnusOsastov. 2005
tilinpäätös
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2006—2007
milj. €%
       
11.Verot ja veronluonteiset tulot32 31133 41035 0921 6825
12.Sekalaiset tulot 5 373 4 491 3 853- 638- 14
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 099 1 006 1 33833233
15.Lainat 241 675 235- 440- 65
 Yhteensä39 02339 58240 5179362

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat pääluokittain vuosina 2005—20071)

TunnusPääluokkav. 2005
tilinpäätös
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2006—2007
milj. €%
       
21.Eduskunta 93 104 11288
22.Tasavallan presidentti 8 12 10- 2- 17
23.Valtioneuvosto 49 75 52- 22- 29
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala 833 895 9929711
25.Oikeusministeriön hallinnonala 683 696 708122
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 538 1 553 1 601473
27.Puolustusministeriön hallinnonala 2 206 2 274 2 236- 38- 2
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 521 5 792 6 0172244
29.Opetusministeriön hallinnonala 6 129 6 470 6 565951
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 671 2 703 2 626- 77- 3
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 819 1 750 1 829795
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 969 974 1 015414
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala2) 9 92111 32511 6863613
34.Työministeriön hallinnonala 2 079 1 965 1 942- 24- 1
35.Ympäristöministeriön hallinnonala 686 754 745- 9- 1
36.Valtionvelan korot 2 263 2 238 2 3481105
 Yhteensä, pl. valtionvelan vähentäminen37 46839 58240 4839002
       
37.Valtionvelan vähentäminen 3 780 3535
 Yhteensä41 24739 58240 5179362

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sairausvakuutuksen rahoitusuudistus nostaa määrärahatasoa vuodesta 2006 lähtien.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2005—20071)

TunnusMenolajiv. 2005
tilinpäätös
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2006—2007
milj. €%
       
01-03Palkkaukset2) 7 7 700
04-07Eläkkeet 2 983 3 121 3 2571364
16-18Puolustusmateriaalin hankkiminen 586 643 581- 62- 10
21-27Toimintamenot 7 338 7 412 7 5431312
08-15,19-29 Muut kulutusmenot 1 426 1 435 1 455201
01-29Kulutusmenot12 34012 61712 8432262
30-39Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 7 356 8 126 8 4112854
40-49Valtionavut elinkeinoelämälle 2 768 2 897 3 0521555
50-59Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 7 044 7 011 7 009- 2- 0
60Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 2 113 3 016 3 107903
61-62EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet 639 760 630- 130- 17
63-65Muut siirrot kotimaahan 295 302 3626020
66-68Siirrot ulkomaille 605 662 7367511
69Siirrot EU:lle 1 416 1 540 1 528- 12- 1
30-69Siirtomenot22 23724 31324 8345212
70-73Kaluston hankinta 27 2 1311550
74-75Talonrakennukset 15 14 17321
76Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 59 53 50- 3- 6
77-79Maa- ja vesirakennukset 320 239 2693013
70-79Reaalisijoitukset 421 308 3484013
80-86Valtion varoista myönnettävät lainat 114 63 6746
87-89Muut finanssisijoitukset 14 3 300
80-89Lainat ja muut finanssisijoitukset 128 65 6946
70-89Sijoitusmenot 549 374 4184412
90-92Valtionvelan korot 2 246 2 222 2 3341125
93-94Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta3) 3 780 3535
95-99Muut ja erittelemättömät menot 94 55 54- 2- 4
90-99Muut menot 6 121 2 278 2 4221446
 Yhteensä41 24739 58240 5179362

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

3) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2005
tilinpäätös
2006
varsinainen
talousarvio
2007
varsinainen
talousarvio
Muutos %
2006—2007
     
Tulovero12 71512 15312 7215
Arvonlisävero11 28112 59013 5588
Muut verot8 3158 6678 8132
Muut tulot6 7125 7265 426-5
Yhteensä39 02339 13640 5174
Nettolainanotto ja velanhallinta1)-446- 
Tuloarviot yhteensä39 02339 58240 5172
     
Kulutusmenot12 34012 61712 8432
Siirtomenot22 23724 31324 8342
Sijoitusmenot54937441812
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset2 3402 2782 3885
Yhteensä37 46739 58240 4832
Nettokuoletukset ja velanhallinta1)3 780-35 
Määrärahat yhteensä41 24739 58240 5172
     
Tilinpäätösalijäämä-2 225-  

1) Sisältää nettoutettuna 44 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2005, 46 milj. euroa vuonna 2006 ja 48 milj. euroa vuonna 2007.

Kansantalouden kehitys

 200320042005*2006**2007**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa145,9151,9157,4168,4174,9
Bruttokansantuote, määrän muutos, %1,83,52,95,93,0
Työttömyysaste, %9,08,88,47,87,4
Työllisyysaste, %67,367,268,068,869,1
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %0,90,20,91,61,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,14,13,43,84,1