Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2007

YHTEENVETOTAULUKOT

Tuloarviot osastoittain vuosina 2005—20071)

Tunnus Osasto v. 2005
tilinpäätös
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2006—2007
milj. € %
             
11. Verot ja veronluonteiset tulot 32 311 33 410 35 092 1 682 5
12. Sekalaiset tulot 5 373 4 491 3 853 - 638 - 14
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 099 1 006 1 338 332 33
15. Lainat 241 675 235 - 440 - 65
  Yhteensä 39 023 39 582 40 517 936 2

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat pääluokittain vuosina 2005—20071)

Tunnus Pääluokka v. 2005
tilinpäätös
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2006—2007
milj. € %
             
21. Eduskunta 93 104 112 8 8
22. Tasavallan presidentti 8 12 10 - 2 - 17
23. Valtioneuvosto 49 75 52 - 22 - 29
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 833 895 992 97 11
25. Oikeusministeriön hallinnonala 683 696 708 12 2
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 538 1 553 1 601 47 3
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 206 2 274 2 236 - 38 - 2
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 521 5 792 6 017 224 4
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 129 6 470 6 565 95 1
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 671 2 703 2 626 - 77 - 3
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 819 1 750 1 829 79 5
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 969 974 1 015 41 4
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala2) 9 921 11 325 11 686 361 3
34. Työministeriön hallinnonala 2 079 1 965 1 942 - 24 - 1
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 686 754 745 - 9 - 1
36. Valtionvelan korot 2 263 2 238 2 348 110 5
  Yhteensä, pl. valtionvelan vähentäminen 37 468 39 582 40 483 900 2
             
37. Valtionvelan vähentäminen 3 780 35 35
  Yhteensä 41 247 39 582 40 517 936 2

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sairausvakuutuksen rahoitusuudistus nostaa määrärahatasoa vuodesta 2006 lähtien.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2005—20071)

Tunnus Menolaji v. 2005
tilinpäätös
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2006—2007
milj. € %
             
01-03 Palkkaukset2) 7 7 7 0 0
04-07 Eläkkeet 2 983 3 121 3 257 136 4
16-18 Puolustusmateriaalin hankkiminen 586 643 581 - 62 - 10
21-27 Toimintamenot 7 338 7 412 7 543 131 2
08-15, 19-29 Muut kulutusmenot 1 426 1 435 1 455 20 1
01-29 Kulutusmenot 12 340 12 617 12 843 226 2
30-39 Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 7 356 8 126 8 411 285 4
40-49 Valtionavut elinkeinoelämälle 2 768 2 897 3 052 155 5
50-59 Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 7 044 7 011 7 009 - 2 - 0
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 2 113 3 016 3 107 90 3
61-62 EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet 639 760 630 - 130 - 17
63-65 Muut siirrot kotimaahan 295 302 362 60 20
66-68 Siirrot ulkomaille 605 662 736 75 11
69 Siirrot EU:lle 1 416 1 540 1 528 - 12 - 1
30-69 Siirtomenot 22 237 24 313 24 834 521 2
70-73 Kaluston hankinta 27 2 13 11 550
74-75 Talonrakennukset 15 14 17 3 21
76 Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 59 53 50 - 3 - 6
77-79 Maa- ja vesirakennukset 320 239 269 30 13
70-79 Reaalisijoitukset 421 308 348 40 13
80-86 Valtion varoista myönnettävät lainat 114 63 67 4 6
87-89 Muut finanssisijoitukset 14 3 3 0 0
80-89 Lainat ja muut finanssisijoitukset 128 65 69 4 6
70-89 Sijoitusmenot 549 374 418 44 12
90-92 Valtionvelan korot 2 246 2 222 2 334 112 5
93-94 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta3) 3 780 35 35
95-99 Muut ja erittelemättömät menot 94 55 54 - 2 - 4
90-99 Muut menot 6 121 2 278 2 422 144 6
  Yhteensä 41 247 39 582 40 517 936 2

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

3) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2005
tilinpäätös
2006
varsinainen
talousarvio
2007
varsinainen
talousarvio
Muutos %
2006—2007
         
Tulovero 12 715 12 153 12 721 5
Arvonlisävero 11 281 12 590 13 558 8
Muut verot 8 315 8 667 8 813 2
Muut tulot 6 712 5 726 5 426 -5
Yhteensä 39 023 39 136 40 517 4
Nettolainanotto ja velanhallinta1) - 446 -  
Tuloarviot yhteensä 39 023 39 582 40 517 2
         
Kulutusmenot 12 340 12 617 12 843 2
Siirtomenot 22 237 24 313 24 834 2
Sijoitusmenot 549 374 418 12
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset 2 340 2 278 2 388 5
Yhteensä 37 467 39 582 40 483 2
Nettokuoletukset ja velanhallinta1) 3 780 - 35  
Määrärahat yhteensä 41 247 39 582 40 517 2
         
Tilinpäätösalijäämä -2 225 -    

1) Sisältää nettoutettuna 44 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2005, 46 milj. euroa vuonna 2006 ja 48 milj. euroa vuonna 2007.

Kansantalouden kehitys

  2003 2004 2005* 2006** 2007**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 145,9 151,9 157,4 168,4 174,9
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 1,8 3,5 2,9 5,9 3,0
Työttömyysaste, % 9,0 8,8 8,4 7,8 7,4
Työllisyysaste, % 67,3 67,2 68,0 68,8 69,1
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,9 0,2 0,9 1,6 1,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,1 4,1 3,4 3,8 4,1