Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
            20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2007

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)
  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
LisäysMuutettu
käyttösuunnitelma
     
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)11 953 000-11 953 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)154 000-154 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 108 000-3 108 000
04.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan10 676 000+5 500 00016 176 000
05.YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan30 000-30 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)35 000-35 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot4 913 000-4 913 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma6 000 000-6 000 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset7 458 000-7 458 000
12.Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot8 800 000-8 800 000
13.Atalanta-operaation menot30 000-30 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin316 000-316 000
Yhteensä53 473 000+5 500 00058 973 000

Selvitysosa: Suomi on lisäämässä joukkojaan Afganistanissa 195 sotilaaseen. Vahvuuden nostamisen vuoksi on välittömästi ryhdyttävä mm. panssaroitujen ajoneuvojen sekä suoja- ja linnoitusmateriaalin hankintoihin, jotta tarvittava kalusto ja infrastruktuuri olisi käyttövalmiina joukkojen saapuessa operaatioalueelle. Edellä mainituista välttämättömistä kalusto- ja materiaalihankinnoista aiheutuu momentille 5,5 milj. euron lisämäärärahatarve, josta 3 500 000 euroa on siirtoa momentilta 24.10.20.


2010 lisätalousarvio5 500 000
2010 talousarvio53 473 000
2009 II lisätalousarvio
2009 I lisätalousarvio1 140 000
2009 talousarvio54 674 000
2008 tilinpäätös48 684 000