Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2007

Vuoden 2007 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 482 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 336 000 000
01. Tulovero, lisäystä 336 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 146 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 146 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 28 760 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 5 310 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä 4 000 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 1 310 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 220 000
40. Radanpidon tulot, lisäystä 1 420 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 1 800 000
34. Työministeriön hallinnonala 230 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 230 000
39. Muut sekalaiset tulot 20 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä 20 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 274 710 000
03. Osinkotulot 139 400 000
01. Osinkotulot, lisäystä 139 400 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 86 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 86 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 49 310 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 49 310 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 600 000 000
02. Ylijäämän käyttö 600 000 000
01. Ylijäämän käyttö 600 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 385 470 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 300 000
02. Eduskunnan kanslia 1 131 000
21. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä 831 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 300 000
09. Valtiontilintarkastajat -831 000
21. Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha), vähennystä -831 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI -
02. Tasavallan presidentin kanslia -
21. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) -
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 4 514 000
01. Valtioneuvosto 559 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä 559 000
02. Valtioneuvoston kanslia 1 127 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 127 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 2 778 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä 2 778 000
99. Valtioneuvoston muut menot 50 000
28. Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 50 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 500 000
01. Ulkoasiainhallinto 3 000 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 1 500 000
22. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
26. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 057 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 35 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 35 000
40. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 122 000
21. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 122 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 2 900 000
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 900 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 293 000
01. Sisäasiainministeriö 270 000
21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 270 000
75. Poliisitoimi 600 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000
90. Rajavartiolaitos 173 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 173 000
97. Avustukset kunnille 50 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 50 000
98. Alueiden kehittäminen 5 200 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 200 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 790 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 630 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 630 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 160 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä 160 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta
22. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 37 487 000
01. Valtiovarainministeriö -150 000
21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -150 000
73. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
05. Valtiokonttori 150 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 20 931 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 6 831 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha), lisäystä 14 100 000
40. Tullilaitos 746 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 746 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 15 810 000
43. Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä 15 810 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 420 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
23. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
10. Yleissivistävä koulutus
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 124 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 100 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 24 000
60. Tiede 96 000
21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 96 000
80. Taide ja kulttuuri 200 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
91. Nuorisotyö 2 000 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 77 340 000
10. Maaseudun kehittäminen 7 000 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä 7 000 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
20. Maatalous 65 920 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
43. Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -42 000 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -5 000 000
45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -5 000 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), lisäystä 16 920 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu -70 000
21. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -70 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha)
40. Kala-, riista- ja porotalous 680 000
21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 680 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
50. Vesitalous 500 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 500 000
60. Metsätalous -29 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), vähennystä -29 000
90. Hallinto 3 339 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 160 000
22. Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
23. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 602 000
25. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 577 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 25 229 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 29 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 29 000
24. Tiehallinto 5 800 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), lisäystä 5 800 000
30. Merenkulkulaitos 2 700 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 700 000
40. Ratahallintokeskus 7 233 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 420 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä 5 813 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 667 000
44. Valtionavustus suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (siirtomääräraha 2 v) 667 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 8 800 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 8 800 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 450 000
10. Hallinto 200 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 4 450 000
20. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v)
21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
87. Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 450 000
30. Yrityspolitiikka -200 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), vähennystä -200 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 700 000
06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 30 000
21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 70 000
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 70 000
15. Perhekustannusten tasaus 200 000
53. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), lisäystä 200 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 2 400 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 2 400 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 142 000
01. Työhallinto 110 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 80 000
23. Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 30 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 13 200 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä 3 200 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä 10 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 1 832 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä 402 000
28. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 1 430 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 429 000
01. Ympäristöministeriö 29 000
21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 29 000
10. Ympäristön suojelu
70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta (siirtomääräraha 3 v)
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 3 000 000
63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
40. Alueelliset ympäristökeskukset 1 400 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 400 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 50 000 000
01. Euromääräisen velan korko 50 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), lisäystä 50 000 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 1 146 819 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 1 146 819 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä 1 146 819 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

1 385 470 000