Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2007

Vuoden 2007 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT482 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot336 000 000
01.Tulovero, lisäystä336 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut146 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä146 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT28 760 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala5 310 000
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä4 000 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 310 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala3 220 000
40.Radanpidon tulot, lisäystä1 420 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 800 000
34.Työministeriön hallinnonala230 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä230 000
39.Muut sekalaiset tulot20 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä20 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET274 710 000
03.Osinkotulot139 400 000
01.Osinkotulot, lisäystä139 400 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta86 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä86 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset49 310 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä49 310 000
 
Osasto 15
15.LAINAT600 000 000
02.Ylijäämän käyttö600 000 000
01.Ylijäämän käyttö600 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 385 470 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA300 000
02.Eduskunnan kanslia1 131 000
21.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä831 000
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä300 000
09.Valtiontilintarkastajat-831 000
21.Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha), vähennystä-831 000
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI-
02.Tasavallan presidentin kanslia-
21.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)-
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO4 514 000
01.Valtioneuvosto559 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä559 000
02.Valtioneuvoston kanslia1 127 000
21.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 127 000
27.Poliittisen toiminnan avustaminen2 778 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä2 778 000
99.Valtioneuvoston muut menot50 000
28.Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v), lisäystä50 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA4 500 000
01.Ulkoasiainhallinto3 000 000
21.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot1 500 000
22.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
26.Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA3 057 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset35 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä35 000
40.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta122 000
21.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä122 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano2 900 000
21.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 900 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA6 293 000
01.Sisäasiainministeriö270 000
21.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä270 000
75.Poliisitoimi600 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000
90.Rajavartiolaitos173 000
21.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä173 000
97.Avustukset kunnille50 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä50 000
98.Alueiden kehittäminen5 200 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 200 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA790 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto630 000
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä630 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus160 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä160 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta
22.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA37 487 000
01.Valtiovarainministeriö-150 000
21.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-150 000
73.Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
05.Valtiokonttori150 000
21.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle20 931 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä6 831 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha), lisäystä14 100 000
40.Tullilaitos746 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)746 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot15 810 000
43.Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä15 810 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 420 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
23.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
10.Yleissivistävä koulutus
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
50.Yliopisto-opetus ja -tutkimus124 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä100 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 000
60.Tiede96 000
21.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä96 000
80.Taide ja kulttuuri200 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
91.Nuorisotyö2 000 000
51.Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA77 340 000
10.Maaseudun kehittäminen7 000 000
61.EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä7 000 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
20.Maatalous65 920 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
43.Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-42 000 000
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-5 000 000
45.Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-5 000 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), lisäystä16 920 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu-70 000
21.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-70 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)
40.Kala-, riista- ja porotalous680 000
21.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä680 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
50.Vesitalous500 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä500 000
60.Metsätalous-29 000
41.Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), vähennystä-29 000
90.Hallinto3 339 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä160 000
22.Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
23.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä602 000
25.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 577 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA25 229 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö29 000
21.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä29 000
24.Tiehallinto5 800 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), lisäystä5 800 000
30.Merenkulkulaitos2 700 000
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 700 000
40.Ratahallintokeskus7 233 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 420 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä5 813 000
72.Viestinnän korvaukset ja avustukset667 000
44.Valtionavustus suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (siirtomääräraha 2 v)667 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot8 800 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä8 800 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 450 000
10.Hallinto200 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka4 450 000
20.Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v)
21.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
87.Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittäminen (siirtomääräraha 2 v)4 450 000
30.Yrityspolitiikka-200 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-200 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 700 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus30 000
21.Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus70 000
21.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä70 000
15.Perhekustannusten tasaus200 000
53.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), lisäystä200 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto2 400 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä2 400 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA15 142 000
01.Työhallinto110 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä80 000
23.Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä30 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano13 200 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä3 200 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä10 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat1 832 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä402 000
28.Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)
30.Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä1 430 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA4 429 000
01.Ympäristöministeriö29 000
21.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä29 000
10.Ympäristön suojelu
70.Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta (siirtomääräraha 3 v)
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu3 000 000
63.Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
76.Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
40.Alueelliset ympäristökeskukset1 400 000
21.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 400 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT50 000 000
01.Euromääräisen velan korko50 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), lisäystä50 000 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN1 146 819 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta1 146 819 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä1 146 819 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

1 385 470 000