Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Tasapaino ja valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2007

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi.

Tuloarviot

Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 270 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 200 milj. eurolla tuloveron tuottoarvion kohoamisen johdosta pääomatuloennusteiden korotuksen seurauksena. Vuoden 2005 verotuksen valmistuttua kävi ilmi, että pääomatuloveron määrä verovuodelta 2005 oli ennustettua korkeampi. Erityisesti luovutusvoitot kasvoivat voimakkaasti vuonna 2005. Pääomatuloennusteita vuosille 2006 ja 2007 on tämän johdosta korotettu. Siirtoa eläkerahastosta ehdotetaan alennettavaksi 480 milj. euroa. Eläkerahaston varoja on tarkoitus kartuttaa aikaisempaa enemmän valtiontalouden suotuisan tulokehityksen vuoksi. Arviota korkotuloista ja voiton tuloutuksista ehdotetaan korotettavaksi 550 milj. eurolla vuoden 2006 ennakollisiin tilinpäätöstietoihin perustuvien osinkotuloarvioiden tarkentumisen johdosta.

Määrärahat

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan 86,2 milj. euron lisäystä. Sponda Oyj:n osakkeiden uusmerkintään ehdotetaan kohdistettavaksi 85 milj. euroa. Tuloarvion kohoamisen seurauksena Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetaan 1,2 milj. euron lisäystä. Jakamattomaksi varaukseksi kuluvalle vuodelle jää 4,6 milj. euroa.

Tasapaino ja valtionvelka

Vuoden 2007 lisätalousarvioesitys on 184 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Lisätalousarvioesitys huomioiden valtionvelan määräksi vuoden 2007 lopussa arvioidaan 58,5 mrd. euroa, mikä vastaa 33,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Eduskunnan vuodelle 2007 hyväksymät valtion tuloarviot ja määrärahat ja nyt ehdotettavat muutokset, euroa
 Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset
ja velanhallinta
    
Varsinainen talousarvio40 517 211 00040 482 699 00034 512 000
Lisätalousarvioesitys270 000 00086 215 000183 785 000
Yhteensä40 787 211 00040 568 914 000218 297 000