Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

Tuloarviot

Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 828 milj. eurolla. Vuoden 2005 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen ja vuoden 2006 jako-osuuksien tarkistuksen perusteella tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota korotetaan 150 milj. eurolla. Arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista korotetaan 295 milj. eurolla 1 241 milj. euroon 12 000 000 Outokumpu Oyj:n osakkeen myynnin johdosta. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavia tuloja ehdotetaan vähennettäväksi 110 milj. eurolla. Vähennys aiheutuu lähinnä EU-tulotuen maksatusaikataulun muutoksesta. Edellisten tilikausien ylijäämää ehdotetaan käytettäväksi talousarvion katteeksi 493 milj. euroa. Ylijäämän käyttö mahdollistaa vastaavan valtion kassan pienentämisen ja valtion lainanoton toteuttamatta jättämisen eli valtionvelan lyhentämisen.