Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Tasapaino ja valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2006 kolmas lisätalousarvioesitys.

Tuloarviot

Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 828 milj. eurolla. Vuoden 2005 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen ja vuoden 2006 jako-osuuksien tarkistuksen perusteella tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota korotetaan 150 milj. eurolla. Arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista korotetaan 295 milj. eurolla 1 241 milj. euroon 12 000 000 Outokumpu Oyj:n osakkeen myynnin johdosta. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavia tuloja ehdotetaan vähennettäväksi 110 milj. eurolla. Vähennys aiheutuu lähinnä EU-tulotuen maksatusaikataulun muutoksesta. Edellisten tilikausien ylijäämää ehdotetaan käytettäväksi talousarvion katteeksi 493 milj. euroa. Ylijäämän käyttö mahdollistaa vastaavan valtion kassan pienentämisen ja valtion lainanoton toteuttamatta jättämisen eli valtionvelan lyhentämisen.

Määrärahat

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan 97,8 milj. euron lisäystä. EU-tulotukeen ehdotetaan 96,3 milj. euron lisäystä. Lisäys aiheutuu siitä, että vuoden 2006 tilatuki pystytään aiemmin arvioidusta poiketen maksamaan lähes kokonaan kuluvan vuoden aikana. Tuloarvion kohoamisen seurauksena Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetaan 1,5 milj. euron lisäystä. Määrärahakehyksen jakamattomaksi varaukseksi kuluvalle vuodelle jää 9,2 milj. euroa.

Tasapaino ja valtionvelka

Kolmas lisätalousarvioesitys on 730 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen, joka nousee kuluvana vuonna näin noin 1,5 mrd. euroon. Valtionvelan määräksi vuoden 2006 lopussa arvioidaan 58,6 mrd. euroa, mikä vastaa 35,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Eduskunnan vuodelle 2006 hyväksymät valtion tuloarviot ja määrärahat ja nyt ehdotettavat muutokset, euroa
 Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset ja velanhallinta
     
Varsinainen talousarvio39 135 581 000446 039 00039 581 620 000-
I lisätalousarvio991 902 000-446 039 000199 929 000345 934 000
II lisätalousarvio457 847 000-47 567 000410 280 000
III lisätalousarvioesitys828 176 000-97 808 000730 368 000
Yhteensä41 413 506 000-39 926 924 0001 486 582 000