Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        EU-puheenjohtajuuskausi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pelastustoimi
        Rajavartiolaitos
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        EU:n rakennerahastot
        Rauhanturvaoperaatiot
        Maksut EU:lle
        Oppisopimuskoulutus
        Molekyylilääketieteen tutkimuskeskus
        Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys
        Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut
        Velkakonversiosopimus
        Biopolttoaineet
        Yritystuki
        Ympäristönsuojelu
        Työvoimapoliittisten toimien uudelleen kohdentaminen
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Toimintamenot
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

Tasapaino ja valtionvelka

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 96 milj. euron lisäystä. Lisäksi valtionvelan korkomenojen arvioidaan olevan 50 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmät. Lisätalousarvioesityksessä ehdotettavat menolisäykset ovat siten nettomääräisesti yhteensä 46 milj. euroa.

Toinen lisätalousarvioesitys on 15 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Valtionvelkaa lyhennetään vuonna 2006 yhteensä noin 360 milj. eurolla. Valtionvelan määräksi vuoden 2006 lopussa arvioidaan 60 mrd. euroa, mikä on noin 36 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2005
Tilinpäätös
2006
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2006
Hallituksen
esitys
2006
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
37 46739 7824639 827
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)2 2632 288-502 238
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
3 78034615361
— Nettokuoletukset3 736300-7293
— Velanhallinta44462268
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
39 02340 1276140 188
— Verotulot32 31133 70476234 466
— Muut tulot6 7126 424-7015 722
Nettolainanotto ja velanhallinta----