Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        EU-puheenjohtajuuskausi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pelastustoimi
        Rajavartiolaitos
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        EU:n rakennerahastot
        Rauhanturvaoperaatiot
        Maksut EU:lle
        Oppisopimuskoulutus
        Molekyylilääketieteen tutkimuskeskus
        Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys
        Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut
        Velkakonversiosopimus
        Biopolttoaineet
        Yritystuki
        Ympäristönsuojelu
        Työvoimapoliittisten toimien uudelleen kohdentaminen
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Toimintamenot
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 61 milj. eurolla.

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 762 milj. eurolla. Suotuisan talouskehityksen myötä veropohjat ovat kasvaneet nopeammin kuin alkuvuodesta ennustettiin.

Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota korotetaan 597 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen sekä vuoden 2005 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella. Työpanoksen nopeasta noususta johtuen palkkasumman kasvuennustetta on kuluvan vuoden osalta korotettu keväästä ½ prosenttiyksikköä, ja kasvuksi arvioidaan 4¾ %. Pääomatulojen määrä verovuonna 2005 oli ennakkotietojen perusteella ennustettua korkeampi, mikä kasvattaa valtion verokertymää vuonna 2006. Yritysten hyvä tuloskehitys näkyy yhteisöveron aiemmin arvioitua suurempana kasvuna.

Arvonlisäveron tuottoarviota ehdotetaan nostettavaksi 107 milj. eurolla. Yksityisen kulutuksen ja erityisesti kestokulutustavaroiden kasvu on jatkunut aiemmin ennustettua vahvempana. Uusien henkilöautojen myynti jäänee kuitenkin viime vuoden tasolle, ja tästä johtuen autoveron tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 75 milj. eurolla.

Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 901 milj. eurolla. Siirtoa valtion eläkerahastosta ehdotetaan alennettavaksi 930 milj. eurolla. Eläkerahaston varoja on tarkoitus kartuttaa aikaisempaa enemmän valtiontalouden hyvän tulokehityksen vuoksi.

Arviota korkotuloista ja voitontuloutuksista ehdotetaan korotettavaksi 200 milj. eurolla Kapiteeli Oyj:n hotellikiinteistöjen myynnistä kertyneiden tulojen osinkotuloutuksen seurauksena.