Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        EU-puheenjohtajuuskausi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pelastustoimi
        Rajavartiolaitos
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        EU:n rakennerahastot
        Rauhanturvaoperaatiot
        Maksut EU:lle
        Oppisopimuskoulutus
        Molekyylilääketieteen tutkimuskeskus
        Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys
        Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut
        Velkakonversiosopimus
        Biopolttoaineet
        Yritystuki
        Ympäristönsuojelu
        Työvoimapoliittisten toimien uudelleen kohdentaminen
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Toimintamenot
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

Rauhanturvaoperaatiot

Suomi varautuu osallistumaan YK:n vahvennettuun UNIFIL-operaatioon Libanonissa enintään vahvennetun komppanian suuruisella osastolla. Operaatiosta aiheutuu kuluvana vuonna yhteensä 16,5 milj. euron kustannukset, josta ulkoasiainministeriön hallinnonalalla henkilöstömenoja yhteensä 3,4 milj. euroa sekä puolustusministeriön hallinnonalalla materiaalimenoja yhteensä 13,1 milj. euroa. Osa operaation kuluista rahoitetaan käyttösuunnitelmien muutoksin, minkä vuoksi tässä lisätalousarvioesityksessä ehdotettu lisämääräraha rauhanturvamenoihin on yhteensä 12,1 milj. euroa. Libanon-operaation lisäksi rauhanturvamenoja kasvattavat erinäisten muiden käynnissä olevien operaatioiden tarkentuneet kustannukset.

Lisäksi YK:n UNIFIL -rauhanturvaoperaatio Libanonissa sekä eräät muut YK:n rauhanturvatoiminnot lisäävät Suomen jäsenmaksuosuutta YK:lle 3,3 milj. eurolla.