Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2006

90. Taide ja kulttuuriPDF-versio

24. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa käyttösuunnitelman kohtaan Museoviraston muut toimintamenot.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä mahdollisesti saatavat tulot.

Selvitysosa:Lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää 75 000 euroa Suomen kansallismuseossa sattuneen räjähdysonnettomuuden aiheuttamien vaurioiden korjauskustannuksiin sekä 150 000 euroa kiinteistöjen ja palvelusopimusten kustannuksiin.


2006 II lisätalousarvio 225 000
2006 talousarvio 16 743 000
2005 tilinpäätös 16 040 000
2004 tilinpäätös 15 534 000

33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 522 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu määrärahan arvioitua suuremmasta käytöstä johtuen kuntien asukasmäärien muutoksista.


2006 II lisätalousarvio 522 000
2006 talousarvio 5 000 000
2005 tilinpäätös 6 080 710
2004 tilinpäätös 6 632 153

70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 180 000 euroa käyttösuunnitelman kohtaan 1. Valtion taidemuseo.

Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Suomen kansallismuseossa sattuneessa räjähdysonnettomuudessa tuhoutuneiden vitriinien uusimiseen.


2006 II lisätalousarvio 180 000
2006 talousarvio 1 000 000
2005 tilinpäätös 500 000
2004 tilinpäätös 500 000

72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahaa vastaavat tulot, jotka aiheutuvat vahingoittuneen omaisuuden vakuutuskorvauksista, on tuloutettu momentille 12.29.99.


2006 II lisätalousarvio 60 000
2006 talousarvio 589 000
2005 tilinpäätös 589 000
2004 tilinpäätös 589 000