Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2006

88. TiedePDF-versio

50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 800 000 euroa maksullisena toimintana Suomessa järjestettävien kansainvälisten tieteellisten konferenssien ja kansallisten tieteellisten seminaarien kuluihin.

Selvitysosa:Suomessa järjestettävien kansainvälisten tieteellisten konferenssien ja kansallisten tieteellisten seminaarien menoista rahoitetaan ensisijaisesti kutsuttujen ulkomaisten esitelmöitsijöiden matkakuluja, vuokra-, sihteeri- ja postituskuluja.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2006 II lisätalousarvio
2006 talousarvio 120 132 000
2005 tilinpäätös 103 873 000
2004 tilinpäätös 104 183 993