Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2006

01. OpetusministeriöPDF-versio

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 63 002 000 eurosta 74 807 000 euroon.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 11 805 000 eurolla aiheutuu hallinnonalojen välisistä rahoituksen siirroista, ESR-hankkeiden tukikelvottomien menojen uudelleen budjetoinnista, takaisinperintöjen ja KELA:n maksamien erien uudelleen budjetoinnista sekä vuosina 2000—2006 myönnetyistä myöntämisvaltuuksista purkautuviksi arvioitujen myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnista. Tukikelvottomien menojen johdosta on vähennyksenä otettu huomioon 924 000 euroa siirtona momentille 34.05.61 sekä lisäyksenä 78 000 euroa takaisinperintöjen ja KELA:n maksamien erien johdosta.

Purkautuviksi arvioitujen myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnilla pyritään korvaamaan peruuntuvia tai tehtyjä sitoumuksia pienempinä toteutuvia rakennerahastohakkeita ohjelmakauden 2000—2006 toteutumisen varmistamiseksi. Jos uudelleen budjetoidusta myöntämisvaltuudesta aiheutuvat maksatukset johtavat ohjelmakauden kehyksen ylittymiseen, tarkoituksena on siirtää ylitystä vastaava määrä hankkeita vanhalta uudelle ohjelmakaudelle 2007—2013 ja veloittaa samalla määrällä uuden ohjelmakauden myöntämisvaltuutta. Siltä osin kuin hankkeiden siirtäminen uudelle ohjelmakaudelle ei ole mahdollista, rahoitetaan ohjelmakehyksen ylittävät maksatukset kohdentamalla rahoitusta uudelleen hallinnonalan sisällä.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)
Myöntämisvaltuusvuosi 2006 2007 2008 Yhteensä
         
Vuosien 2002—2005 sitoumukset 50,822 11,075 0,300 62,197
Vuoden 2006 sitoumukset 17,732 37,440 19,635 74,807
Yhteensä 68,554 48,515 19,935 137,004

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2006 II lisätalousarvio
2006 I lisätalousarvio
2006 talousarvio 68 554 000
2005 tilinpäätös 53 706 370
2004 tilinpäätös 56 966 424