Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 22 euroa
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 30 000
01. Tasavallan presidentti 30 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha), lisäystä 30 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 4 800 000
02. Valtioneuvoston kanslia 4 700 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
22. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 500 000
99. Valtioneuvoston muut menot 100 000
27. Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi (siirtomääräraha 2 v) 100 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 280 000
01. Ulkoasiainhallinto 3 280 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 280 000
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 741 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 110 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 110 000
10. Tuomioistuinlaitos 470 000
21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000
22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 463 000
30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 91 000
21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 91 000
40. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 244 000
21. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 244 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 3 500 000
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 500 000
60. Syyttäjälaitos 326 000
21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 326 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 926 000
01. Sisäasiainministeriö 100 000
21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
02. Ulkomaalaisvirasto 87 000
21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 87 000
75. Poliisitoimi 6 910 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 910 000
80. Pelastustoimi 60 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 160 000
31. Valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -100 000
90. Rajavartiolaitos 769 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 269 000
98. Alueiden kehittäminen
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 455 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 16 005 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 17 005 000
21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 000 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 1 450 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v)
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 450 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta
21. Rauhanturvaamistoiminnan kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 314 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -314 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 37 134 000
01. Valtiovarainministeriö 2 000 000
21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
18. Verohallinto 1 750 000
21. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 750 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 5 074 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 4 464 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 610 000
40. Tullilaitos 11 500 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 500 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 1 000 000
26. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (siirtomääräraha 2 v)
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 15 810 000
43. Energiaverotuki maa- ja puutarhataloudelle (arviomääräraha) 15 810 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 599 000
01. Opetusministeriö
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
08. Kansainvälinen yhteistyö 50 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 50 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 2 100 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 100 000
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 1 239 000
50. Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 1 239 000
88. Tiede 2 360 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 210 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 2 150 000
90. Taide ja kulttuuri 4 170 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 4 170 000
98. Liikuntatoimi 2 710 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 2 710 000
99. Nuorisotyö 970 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 970 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 173 000
10. Maaseudun kehittäminen 76 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha), lisäystä 76 000
61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
20. Maatalous 545 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 545 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 200 000
21. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 3 277 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha), lisäystä 2 109 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 168 000
60. Metsätalous -734 000
21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 275 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 009 000
90. Hallinto 809 000
23. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -200 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä 1 009 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 46 764 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 427 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 27 000
24. Tiehallinto 4 569 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 680 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), lisäystä 2 889 000
30. Merenkulkulaitos 1 968 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 100 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 868 000
40. Ratahallintokeskus 20 729 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 060 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä 13 669 000
41. Rautatievirasto 300 000
21. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 129 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 129 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 440 000
43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 440 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 18 202 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 7 732 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 470 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 270 000
10. Hallinto 520 000
98. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 520 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 8 500 000
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 500 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 000 000
30. Yrityspolitiikka 2 200 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha), lisäystä 2 200 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 50 000
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 33 000
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
60. Energiapolitiikka 2 000 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 2 000 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -5 455 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 123 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 123 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -58 000
21. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -58 000
06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 287 000
21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 287 000
07. Työterveyslaitos -86 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -86 000
08. Kansanterveyslaitos 1 916 000
21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 876 000
26. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 040 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus -14 000
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -14 000
12. Valtion koulukodit 27 000
21. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 27 000
19. Eläkevakuutus 1 250 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha), lisäystä 1 250 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)
56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)
59. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)
28. Muu toimeentuloturva -8 500 000
60. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), vähennystä -8 500 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto -400 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 600 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
58. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)
59. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 149 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 149 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä 149 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 063 000
10. Ympäristön suojelu 2 000 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-alusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -200 000
63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 200 000
40. Alueelliset ympäristökeskukset 200 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
50. Ympäristölupavirastot 63 000
21. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 63 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 50 000 000
01. Euromääräisenvelan korko 50 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), lisäystä 50 000 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 345 934 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 345 934 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 345 934 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

545 863 000