Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Työllisyyttä, ostovoimaa ja kilpailukykyä tukevat toimenpiteet
        Vaalikauden kehys
        Menot, tulot ja tasapaino
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Vaalikauden kehys

Täydentävässä esityksessä lisätään kehykseen kuuluvia määrärahoja yhteensä 30 milj. eurolla. Siten vaalikauden kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteismääräksi vuodelle 2005 ehdotetaan 28 471 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 377 milj. euroa. Ennakoimattomien lisäbudjettitarpeiden ohella jakamattomasta varauksesta on tarkoitus rahoittaa mm. uusissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittavat palkankorotukset, jotka on tarkoitus budjetoida virastoille ja laitoksille vuoden 2005 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Kehyksen ulkopuolisiin menohin ehdotetaan 121 milj. euron lisäystä, joka johtuu ansiotulojen veronkevennysten aiheuttaman tulojen menetyksen korvaamisesta kunnille sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksien lisäyksenä. Kehyksen ulkopuolisiin menoihin vuodelle 2005 ehdotetaan 9 314 milj. euroa.