Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Vaalikauden kehys

Täydentävässä esityksessä lisätään kehykseen kuuluvia määrärahoja yhteensä 30 milj. eurolla. Siten vaalikauden kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteismääräksi vuodelle 2005 ehdotetaan 28 471 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 377 milj. euroa. Ennakoimattomien lisäbudjettitarpeiden ohella jakamattomasta varauksesta on tarkoitus rahoittaa mm. uusissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittavat palkankorotukset, jotka on tarkoitus budjetoida virastoille ja laitoksille vuoden 2005 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Kehyksen ulkopuolisiin menohin ehdotetaan 121 milj. euron lisäystä, joka johtuu ansiotulojen veronkevennysten aiheuttaman tulojen menetyksen korvaamisesta kunnille sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksien lisäyksenä. Kehyksen ulkopuolisiin menoihin vuodelle 2005 ehdotetaan 9 314 milj. euroa.