Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustusministeriö
       10. Puolustusvoimat
       30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2005

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Pääluokan perustelujen selvitysosan valtuuksia koskeva yhteenvetotaulukko korvataan oheisella taulukolla:

Puolustusministeriön hallinnonalan valtuusyhteenveto (milj. euroa)
 20052006200720082009—Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä1)
       
Ennen vuotta 2005 tehdyt sitoumukset482385264183251 338
Vuoden 2005 sitoumukset113146112672441
Valtuudet yhteensä595531376250271 779

1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja.