Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouskehitys
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        Rauhanturvaaminen
        Puolustusvoimat
        Kuntien valtionosuudet
        Etuusmenot
        Uudet palkkausjärjestelmät
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Vaalikauden kehys

Uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto sekä Metsähallituksen ristisubventioiden purku ovat rakenne- ja kustannustasomuutoksia, jotka nostavat kehysten tason 28 848 milj. euroon vuodelle 2005. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi vuodelle 2005 hallitus ehdottaa 28 441 milj. euroa jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 406 milj. euroa. Ennakoimattomien lisäbudjettitarpeiden ohella jakamattomasta varauksesta on tarkoitus rahoittaa mm. uusissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittavat palkankorotukset, jotka on tarkoitus budjetoida virastoille ja laitoksille vuoden 2005 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi vuodelle 2005 ehdotetaan 9 193 milj. euroa.