Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouskehitys
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        Rauhanturvaaminen
        Puolustusvoimat
        Kuntien valtionosuudet
        Etuusmenot
        Uudet palkkausjärjestelmät
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Etuusmenot

Työttömyysturvaetuuksien kokonaismenojen arviota tarkistetaan nettomääräisesti 23,5 milj. euroa aiemmin ehdotettua suuremmaksi. Sairausvakuutuslaista ja kansaneläkelaista johtuviin menoihin esitetään nettomääräisesti 27 milj. euron vähennystä arvioiden tarkentumisen johdosta. Pitkäaikaisesti työttömien eläketukeen ehdotetaan lisäystä 3,5 milj. euroa alle 62-vuotiaille maksettavan työeläkeosuuden rahoittamiseksi.