Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Tasapaino
        Kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Valtionvelan korot

Korkomenojen arvioidaan jäävän 11,5 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi korkomenoarvion täsmennyttyä.