Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2005

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2005 kolmas lisätalousarvioesitys.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 208 milj. eurolla. Vuoden 2004 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota korotetaan 70 milj. eurolla. Arvonlisäveron veropohjan kasvu on jatkunut aiemmin arvioitua nopeampana, minkä seurauksena arvonlisäveroa arvioidaan kertyvän 130 milj. euroa aiemmin arvioitua enemmän. Korkotulon lähdeveron tuottoennustetta korotetaan 8 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella.

Tasapaino

Kolmannen lisätalousarvioesityksen tuloiksi arvioidaan 208 milj. euroa, ja määrärahoihin esitetään nettomääräisesti 44 milj. euron lisäystä. Kolmas lisätalousarvioesitys on 164 milj. euroa ylijäämäinen, ja ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen.

Kehys

Vaalikauden tarkistettu kehys vuodelle 2005 on 28 853 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan nyt esitettävä lisätalousarvioesitys mukaan lukien 28 828 milj. euroa, eli vuoden 2005 jakamattomaksi varaukseksi jää 24 milj. euroa.

Tie- ja rataverkko

Perustienpitoon ehdotetaan 12 milj. euron ja perusradanpitoon 12 milj. euron lisämäärärahaa infrastruktuuriministerityöryhmän määrittelemien teemahankkeiden toteuttamiseen.

Kioton mekanismien käyttö

Suomi on sitoutunut osana Euroopan unionia täyttämään Kioton pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa. Ehdotuksen mukaan valtio osallistuisi päästöjen vähentämiseen käyttämällä Kioton pöytäkirjan mukaisia joustomekanismeja, jotka mahdollistavat päästöyksiköiden hankkimisen usealla eri tavalla. Kustannustehokkuuden ja riskien hallinnan takaaminen edellyttää, että jo vuonna 2005 voidaan alkaa käyttää Kioton mekanismeja, minkä vuoksi päästöyksiköiden hankkimiseen ehdotetaan 30 milj. euron määrärahaa.

Valtionvelan korot

Korkomenojen arvioidaan jäävän 11,5 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi korkomenoarvion täsmennyttyä.

Eduskunnan vuodelle 2005 hyväksymät valtion tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotettavat muutokset, euroa
  Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset ja velanhallinta
         
Varsinainen talousarvio 36 915 591 000 939 783 000 37 855 374 000 -
I lisätalousarvio 3 308 578 000 -939 783 000 171 941 000 2 196 854 000
II lisätalousarvioesitys 1 303 675 000 - -123 405 000 1 427 080 000
I täydentävä lisätalousarvioesitys - - 2 412 000 -2 412 000
II täydentävä lisätalousarvioesitys - - 4 000 000 -4 000 000
III lisätalousarvioesitys 208 000 000 - 44 340 000 163 660 000
Yhteensä 41 735 844 000 - 37 954 662 000 3 781 182 000