Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2005

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2005 toista lisätalousarvioesitystä (HE 161/2005 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 14.10.2005, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Määrärahoihin ehdotetaan noin 2,4 milj. euron lisäystä metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle takautuviin eläkemenoihin ja niiden viivästyskorkomenoihin myönnettävien valtionavustusten maksamiseen. Valtionvelan nettokuoletuksia ehdotetaan vähennettäväksi vastaavalla määrällä.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
  Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset ja velanhallinta
         
Varsinainen talousarvio 36 915 591 000 939 783 000 37 855 374 000 -
I lisätalousarvio 3 308 578 000 -939 783 000 171 941 000 2 196 854 000
II lisätalousarvioesitys 1 303 675 000 - -123 405 000 1 427 080 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys - - 2 412 000 -2 412 000
Yhteensä 41 527 844 000 - 37 906 322 000 3 621 522 000