Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä
      Yleisperustelut
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2005 toista lisätalousarvioesitystä (HE 161/2005 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 14.10.2005, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Määrärahoihin ehdotetaan noin 2,4 milj. euron lisäystä metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle takautuviin eläkemenoihin ja niiden viivästyskorkomenoihin myönnettävien valtionavustusten maksamiseen. Valtionvelan nettokuoletuksia ehdotetaan vähennettäväksi vastaavalla määrällä.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
 Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset ja velanhallinta
     
Varsinainen talousarvio36 915 591 000939 783 00037 855 374 000-
I lisätalousarvio3 308 578 000-939 783 000171 941 0002 196 854 000
II lisätalousarvioesitys1 303 675 000--123 405 0001 427 080 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys--2 412 000-2 412 000
Yhteensä41 527 844 000-37 906 322 0003 621 522 000