Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 517 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 249 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä 249 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 84 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 70 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä 14 000 000
08. Valmisteverot -37 000 000
01. Tupakkavero, lisäystä 33 000 000
05. Virvoitusjuomavero, lisäystä 2 000 000
07. Energiaverot, vähennystä -77 000 000
08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero, lisäystä 5 000 000
10. Muut verot 221 000 000
03. Autovero, lisäystä 110 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä 111 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 738 063 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -18 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -18 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 5 000 000
47. Ulosottomaksut, lisäystä 5 000 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 800 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 4 800 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 52 317 000
63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset, lisäystä 7 000 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä 30 137 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, lisäystä 15 180 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -358 800 000
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot, vähennystä -358 800 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 13 160 000
24. Tiehallinnon tulot, lisäystä 6 450 000
40. Radanpidon tulot, lisäystä 6 520 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 190 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 45 000 000
98. Valtionapujen palautukset, lisäystä 45 000 000
34. Työministeriön hallinnonala -45 130 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, vähennystä -45 130 000
39. Muut sekalaiset tulot 1 021 734 000
01. Sakkorahat, lisäystä 6 000 000
50. Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä 1 015 734 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 6 612 000
03. Osinkotulot 6 612 000
01. Osinkotulot, lisäystä 6 612 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 42 000 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 42 000 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä 42 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 303 675 000