Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT517 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot249 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä249 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut84 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä70 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä14 000 000
08.Valmisteverot-37 000 000
01.Tupakkavero, lisäystä33 000 000
05.Virvoitusjuomavero, lisäystä2 000 000
07.Energiaverot, vähennystä-77 000 000
08.Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero, lisäystä5 000 000
10.Muut verot221 000 000
03.Autovero, lisäystä110 000 000
05.Varainsiirtovero, lisäystä111 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT738 063 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala-18 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä-18 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala5 000 000
47.Ulosottomaksut, lisäystä5 000 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala4 800 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä4 800 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala52 317 000
63.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset, lisäystä7 000 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä30 137 000
90.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, lisäystä15 180 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-358 800 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot, vähennystä-358 800 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala13 160 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä6 450 000
40.Radanpidon tulot, lisäystä6 520 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä190 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala45 000 000
98.Valtionapujen palautukset, lisäystä45 000 000
34.Työministeriön hallinnonala-45 130 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, vähennystä-45 130 000
39.Muut sekalaiset tulot1 021 734 000
01.Sakkorahat, lisäystä6 000 000
50.Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä1 015 734 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET6 612 000
03.Osinkotulot6 612 000
01.Osinkotulot, lisäystä6 612 000
 
Osasto 15
15.LAINAT42 000 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat42 000 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä42 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 303 675 000