Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT314 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot264 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä264 000 000
10.Muut verot50 000 000
05.Varainsiirtovero, lisäystä50 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT160 201 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala200 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä200 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala15 101 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista, lisäystä1 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä15 100 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala8 665 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä4 480 000
91.Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen, vähennystä-515 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä4 700 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala22 260 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä1 760 000
40.Radanpidon tulot, lisäystä4 800 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä15 700 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala50 000 000
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista, lisäystä50 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala8 500 000
98.Valtionapujen palautukset, lisäystä8 500 000
34.Työministeriön hallinnonala381 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä381 000
39.Muut sekalaiset tulot55 094 000
50.Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä55 094 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET134 377 000
03.Osinkotulot175 435 000
01.Osinkotulot, lisäystä175 435 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta-44 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä-44 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset2 942 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä2 942 000
 
Osasto 15
15.LAINAT1 760 217 000
02.Ylijäämän käyttö2 700 000 000
01.Ylijäämän käyttö2 700 000 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-939 783 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-939 783 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

2 368 795 000