Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Tasapaino
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Määrärahat

Määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti noin 0,1 milj. euron lisäystä. Pääosin nyt ehdotettavilla muutoksilla korjataan kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältyviä määrärahaehdotuksia. Sen antamisen jälkeen on saatu tietoja, jotka tarkentavat aiempia kustannusarvioita. Lisäksi saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostojen ja kehittämisen määrärahaan ehdotetaan 0,5 milj. euron lisäystä poikkeavien talviolosuhteiden ja polttoaineen hinnankorotusten vuoksi.