Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Tasapaino
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2004 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 207/2004 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 29.10.2004, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Tuloarviot

Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 36 milj. eurolla. Autoveron tuottoennustetta alennetaan 40 milj. eurolla. Arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista nostetaan 77 milj. eurolla, mikä aiheutuu Sponda Oyj:n osakkeiden myynnistä.

Määrärahat

Määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti noin 0,1 milj. euron lisäystä. Pääosin nyt ehdotettavilla muutoksilla korjataan kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältyviä määrärahaehdotuksia. Sen antamisen jälkeen on saatu tietoja, jotka tarkentavat aiempia kustannusarvioita. Lisäksi saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostojen ja kehittämisen määrärahaan ehdotetaan 0,5 milj. euron lisäystä poikkeavien talviolosuhteiden ja polttoaineen hinnankorotusten vuoksi.

Tasapaino

Ottaen huomioon kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys valtion budjettitalouden alijäämä vuonna 2004 on 26,0 milj. euroa.

Vaalikauden kehys

Täydentävän esityksen määrärahat ovat kehykseen kuuluvia, joten kehysmenojen yhteissummaksi ehdotetaan 28 005 milj. euroa. Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 milj. euroa, joten jakamattomaksi varaukseksi jää 84 milj. euroa.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat Nettolainanotto
ja velanhallinta
    
Varsinainen talousarvio35 791 064 00037 064 553 0001 273 489 000
I lisätalousarvio728 250 000-105 699 000-833 949 000
II lisätalousarvio407 000 00031 460 000-375 540 000
III lisätalousarvioesitys1 460 000-523 000-1 983 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys36 044 00073 000-35 971 000
Yhteensä36 963 818 00036 989 864 00026 046 000