Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2004 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 207/2004 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 29.10.2004, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Tuloarviot

Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 36 milj. eurolla. Autoveron tuottoennustetta alennetaan 40 milj. eurolla. Arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista nostetaan 77 milj. eurolla, mikä aiheutuu Sponda Oyj:n osakkeiden myynnistä.

Määrärahat

Määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti noin 0,1 milj. euron lisäystä. Pääosin nyt ehdotettavilla muutoksilla korjataan kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältyviä määrärahaehdotuksia. Sen antamisen jälkeen on saatu tietoja, jotka tarkentavat aiempia kustannusarvioita. Lisäksi saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostojen ja kehittämisen määrärahaan ehdotetaan 0,5 milj. euron lisäystä poikkeavien talviolosuhteiden ja polttoaineen hinnankorotusten vuoksi.

Tasapaino

Ottaen huomioon kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys valtion budjettitalouden alijäämä vuonna 2004 on 26,0 milj. euroa.

Vaalikauden kehys

Täydentävän esityksen määrärahat ovat kehykseen kuuluvia, joten kehysmenojen yhteissummaksi ehdotetaan 28 005 milj. euroa. Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 milj. euroa, joten jakamattomaksi varaukseksi jää 84 milj. euroa.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat Nettolainanotto
ja velanhallinta
       
Varsinainen talousarvio 35 791 064 000 37 064 553 000 1 273 489 000
I lisätalousarvio 728 250 000 -105 699 000 -833 949 000
II lisätalousarvio 407 000 000 31 460 000 -375 540 000
III lisätalousarvioesitys 1 460 000 -523 000 -1 983 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys 36 044 000 73 000 -35 971 000
Yhteensä 36 963 818 000 36 989 864 000 26 046 000