Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -42 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -100 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero, vähennystä -100 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 12 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä 12 000 000
08. Valmisteverot 6 000 000
05. Virvoitusjuomavero, lisäystä 6 000 000
10. Muut verot 40 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä 33 000 000
06. Arpajaisvero, lisäystä 7 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot
03. Ratavero
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 38 460 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 119 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 1 119 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 401 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista, lisäystä 1 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 3 400 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 25 600 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä -19 400 000
51. Metallirahatulot, vähennystä -10 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 55 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala -2 660 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -2 660 000
39. Muut sekalaiset tulot 11 000 000
01. Sakkorahat, lisäystä 2 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, vähennystä -45 000 000
50. Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä 54 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 5 000 000
03. Osinkotulot 5 000 000
01. Osinkotulot, lisäystä 5 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT -1 983 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -1 983 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -1 983 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-523 000