Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Määrärahat

Hallitus totesi vuoden 2004 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen yleisperusteluissa, että hallituksen tiedossa oli tuolloin jo lukuisia perusteltuja, mutta harkinnanvaraisia menotarpeita, joihin kuitenkin vielä siinä vaiheessa suhtauduttiin torjuvasti. Tällä tavalla menetellen hallitus ilmoitti pyrkivänsä asettamaan kaikki menotarpeet yhtäläiseen asemaan ja samalla kertaa arvioitaviksi syksyn lisätalousarvion yhteydessä. Hallitus arvioi, että silloin pystytään paremmin näkemään budjettitalouden kokonaistilanne vuonna 2004 ja varmistamaan se, että vuoden kuluessa ilmeneviin välttämättömiin, ennalta arvaamattomiin menoihin on riittävästi kehysväljyyttä.

Antaessaan nyt syksyn varsinaisen lisätalousarvioesityksen hallitus voi tyydytyksellä todeta, että menoja automaattisesti tai muuten pakottavasti lisäävien yllätysten mittaluokka on tähän mennessä ollut suhteellisen pieni, joten liikkumatilaa perusteltuihin harkinnanvaraisiin määrärahalisäyksiin on kehysten puitteissa jäänyt. Hallitus onkin voinut tällä kierroksella suhtautua myönteisesti valtaosaan ministeriöiden ehdottamista määrärahojen lisäystarpeista. Esitys sisältää siten runsaasti kertaluonteisia lisäyksiä, joilla on mahdollista hoitaa monia ajankohtaisia, väistämättömiä tarpeita.

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 159,5 milj. euron lisäystä. Koska valtionvelan korkomenot arvioidaan 160 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi, ehdotetaan määrärahoihin nettomääräisesti 0,5 milj. euron vähennystä.