Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Tuloarviot

Lisätalousarviossa varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti yhteensä 1,5 milj. eurolla.

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan 42 milj. eurolla. Varainsiirtoveron tuottoarviota nostetaan 33 milj. eurolla ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron tuottoarviota 12 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 100 milj. eurolla vuoden 2003 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella.

Arviota sekalaisista tuloista korotetaan nettomääräisesti noin 38 milj. eurolla. Arviota osakemyynnistä saatavista nettotuloista nostetaan 54 milj. eurolla. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muiden tulojen arvioidaan lisääntyvän 55 milj. euroa Kapiteeli Oy:n suorittaman pääomalainan lyhennyksen johdosta. Eläkemenojen arvion pieneneminen vähentää valtion eläkerahastosta talousarvioon tehtävää siirtoa noin 19 milj. eurolla.