Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

Tuloarviot

Lisätalousarviossa varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti yhteensä 1,5 milj. eurolla.

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan 42 milj. eurolla. Varainsiirtoveron tuottoarviota nostetaan 33 milj. eurolla ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron tuottoarviota 12 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 100 milj. eurolla vuoden 2003 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella.

Arviota sekalaisista tuloista korotetaan nettomääräisesti noin 38 milj. eurolla. Arviota osakemyynnistä saatavista nettotuloista nostetaan 54 milj. eurolla. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muiden tulojen arvioidaan lisääntyvän 55 milj. euroa Kapiteeli Oy:n suorittaman pääomalainan lyhennyksen johdosta. Eläkemenojen arvion pieneneminen vähentää valtion eläkerahastosta talousarvioon tehtävää siirtoa noin 19 milj. eurolla.