Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Vaalikauden kehys

Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan nyt esitettävä lisätalousarvio mukaan lukien 28 005 milj. euroa. Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 milj. euroa. Näiden erotus eli jakamaton varaus on 84 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että määrärahojen taso vuonna 2004 pysyy valtioneuvoston päättämässä ja eduskunnalle kehysselontekona annetussa vaalikauden kehyksessä. Kehyksen ulkopuolisia menoja on vuodelle 2004 nyt esitettävä lisätalousarvio huomioiden budjetoitu 8 985 milj. euroa.