Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Tasapaino ja valtionvelka

Kolmannen lisätalousarvioesityksen tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 1,5 milj. euroa ja määrärahojen vähennykseksi ehdotetaan valtiovelan korkomenot mukaan lukien 0,5 milj. euroa. Lisätalousarvioesitys on 2 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2004 varsinaisen talousarvion alijäämä oli 1 273 milj. euroa. Ensimmäisen ja toisen lisätalousarvion ylijäämien vuoksi alijäämä on supistunut. Nyt ehdotettava lisätalousarvioesitys huomioiden vuoden 2004 talousarvion alijäämä olisi noin 62 milj. euroa.

Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2004 lopussa 63,4 mrd. euroa, mikä on 43,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkasuhteen arvioidaan alenevan edellisestä vuodesta noin 1 ½ prosenttiyksiköllä.