Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen

Oikeusministeriön hallinnonalalla muiden tuomioistuinten toimintamenoihin ehdotetaan 0,4 milj. euroa määrärahalisäystä, joka aiheutuu työtuomioistuimen antamasta virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevasta tuomiosta. Ulosottolaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 1,3 milj. euron määrärahalisäystä, joka aiheutuu ulosoton tietojärjestelmän ja rikosasioiden täytääntöönpanojärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä.

Poliisitoimen toimintamenoihin liikennevalvonnan tehostamiseksi ehdotetaan 0,15 milj. euron kertaluonteista määrärahaa.

Tullilaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan lisämäärärahaa 4,8 milj. euroa. Lisämäärärahan tarve johtuu maahantuotavien käytettyjen autojen verotuksesta aiheutuvista menoista.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 2,3 milj. euron lisämäärärahaa eläkejärjestelmämuutoksesta aiheutuviin menoihin ja 2 milj. euron määrärahaa valtionhallinnossa toteutettavaan talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishankkeeseen.

Valtioneuvoston kanslian ja Valtion asuntorahaston toimintamenoihin ehdotetaan lisäystä uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen vuoksi.