Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Yritystuet

VPU Pukutehdas Oy:n toiminta on ollut pitkään kannattamatonta ja se on päätetty lopettaa hallitusti. Toiminnan lopettamiseen liittyviin menoihin ehdotetaan myönnettäväksi 2,7 milj. euron suuruinen määräraha. Osana yrittäjyyden politiikkaohjelmaa haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen ehdotetaan 1,8 milj. euron määrärahaa. Telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi ehdotetaan noin 13,7 milj. euron määrärahaa avustusten maksamiseen suomalaisille telakkayhtiöille uusien aluksien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen.